Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Niets dat zegt : gedichten

Niets dat zegt : gedichten

We weten het van horen luisteren:
hoe alles luistert, de regen naar
het gras, als van elkaar
een vermoeden, dat het was.
Hoe bomen buiten adem, wij
onbuigzaam, het onkruid, en
alles uiteindelijk luistert.
Al is er nooit iets
dat zegt.


Patricia De Martelaere (1957) is hoogleraar filosofie in Brussel en Leuven. Tot haar romans behoren Lit
Titel
Niets dat zegt : gedichten
Auteur
Patricia De Martelaere
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2002
47 p.
ISBN
90-290-7131-1

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Patricia de Martelaere geniet reeds geruime tijd terecht faam als een van de meest originele filosofen in het Nederlandse taalgebied. Steeds weer slaagt zij erin om met haar creatieve opstellen de lezer, zowel de geïnteresseerde amateur als de deskundige collega's te verrassen en te verwonderen dient het nog gezegd, essentiële ervaringen vanuit een wijsgerig perspectief --, niet het minst door de beeldrijke, haast poëtische stijl van haar schriftuur. In vergelijking met dat filosofische succes bekleedt het literaire oeuvre van De Martelaere een enigszins marginalere positie. Hoezeer die literaire activiteit wezenlijk verweven blijft met de filosofische interesse van de auteur mag evenwel blijken uit de zopas verschenen dichtbundel waarmee De Martelaere, na haar romans, debuteert als dichter. Hoewel, in het colofon neemt de auteur zelf expliciet afstand van die prestigieuze karakterisering door te stellen: "Deze bundel is niet bedoeld als een debuut in de dichtkunst, maar als een volst…Lees verder
De Vlaamse filosofe Patricia de Martelaere (1957) is vooral bekend geworden met essaybundels als 'Een verlangen naar ontroostbaarheid'. Ze publiceert echter ook romans en gedichten. Deze bundel bevat een selectie van gedichten voor diverse gelegenheden geschreven in de periode 1980 tot 1997. De meeste zijn in de jaren '80 ontstaan. De gedichten hebben een vrije vorm; ze zijn met elkaar verbonden door het thema van de tegenstelling en de verzoening. Duidelijk gecontrasteerd zijn zien en denken, muziek en literatuur, liefde en haat, lichaam en geest, taal en voelen. Soms herkenbaar verwant aan het filosofisch werk van de schrijfster. Een mooie gelegenheid om haar denkbeelden ook langs deze onconventionele weg te leren kennen. De gedichten drukken iets uit wat via haar filosofisch werk nooit zo op deze manier aan de orde gesteld had kunnen worden. De schrijfster noemt de bundel overigens geen poëziedebuut, maar een eenmalige bundeling.

Over Patricia De Martelaere

CC BY 1.0 - Foto van/door Salomé Smets

Patricia De Martelaere, voluit Patricia Marie Madeleine Godelieve De Martelaere (Zottegem, 16 april 1957 – Wezemaal, 4 maart 2009) was een Belgische filosofe, hoogleraar, auteur en essayist.

Loopbaan

De Martelaere studeerde wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij in 1984 promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte op een proefschrift over het scepticisme van David Hume. Zij doceerde als hoogleraar aan de KU Leuven, waar zij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte onder meer de vakken Hedendaagse Wijsbegeerte, Taalfilosofie en Taoïsme onderwees.

De Martelaere publiceerde onder meer over Hume, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Derrida, Laozi en Zhuangzi. Zij was tot het academiejaar 2007/2008 ook verbonden aan de Katholieke Universiteit Brussel als hoogleraar. Op 29 januari 2009 werd tijdens de 20ste Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek een eredoctoraat aan haar uitgereikt voor …Lees verder op Wikipedia