Boek
Nederlands

Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie

Patrick Lateur (samensteller), Gerda Dendooven (illustrator)
+1
Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie
×
Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie

Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie

In de reeks:
Afrodite en Eros, Venus en Amor: de liefde heeft vele gezichten. Het is ‘de mooiste van alle onsterfelijke goden’ volgens Hesiodos, ‘de wrede moeder van zoete lust’ voor Horatius en een ‘bitterzoet en onweerstaanbaar sluipdier’ bij Sapfo. In de klassieke teksten van de Grieken en Romeinen wordt liefde zelden geassocieerd met rozengeur en maneschijn. Waar liefde is, is haat, bloed en dood, wellust
Onderwerp
Liefde
Titel
Kijken naar jou uit duizend ogen : antieke liefdespoëzie
Samensteller
Patrick Lateur
Illustrator
Gerda Dendooven
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2009
134 p. : ill.
ISBN
9789063065935 (paperback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 200 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

In Kijken naar jou uit duizend ogen verzamelde Patrick Lateur antieke liefdespoëzie, een begrip dat veel ruimer is dan liefdeslyriek. Tot de poëzie behoorden ook de in verzen geschreven epiek (epos), dramatiek (tragedie en komedie) en didactiek. Fragmenten over o.m. Hektor en Andromache, Ares en Afrodite, Klytaimnestra en Agamemnon, Paris en Helena, Medea en Jason, Orpheus en Eurydice, Dido en Aeneas, Apollo en Daphne geven interessante illustraties van het liefdesleven van goden en helden. De (echt) lyrische dichters bezingen hun vurige liefde als een zalige ervaring, maar ook als een kwelling, want Amor kon ook wreed en onbarmhartig zijn. Er zijn lofliederen gericht aan Eros en de "hoogverheven Fallus". Sommige gedichten zijn echte scheldtirades (b.v. tot een "ranzig stinkend, stokoud wijf") of van een bittere ironie (bv. over een homohuwelijk). Er zijn raadgevingen om de beminde te veroveren of ze te kunnen dumpen, en een huwelijkszang voor een keizer. Zo komen gevarieerde v…Lees verder
In dit boek verzamelt Patrick Lateur antieke 'liefdespoëzie', een begrip dat veel ruimer is dan liefdeslyriek. Tot de poëzie behoren nl. ook de in verzen geschreven epiek, dramatiek en didactiek. Het boek bevat poëzie van o.a. Homeros, Sapfo, Euripides, Vergilius en Ovidius. Fragmenten over geliefden als Orpheus en Eurydice geven interessante illustraties van het liefdesleven van goden en helden. De lyrische dichters bezingen hun vurige liefde als een zalige ervaring, maar ook als een kwelling. Er zijn o.m. lofliederen gericht aan Eros en de "hoogverheven Fallus", scheldtirades, raadgevingen om de beminde te veroveren of te dumpen, en een huwelijkszang voor een keizer. Dat alles werd geïllustreerd met twintig paginagrote tekeningen van illustrator Gerda Dendooven. Onderaan de teksten vinden we de auteur, het boek waaruit de tekst komt en de vertaler. Omwille van de uniformiteit van de reeks waarin dit boek verschijnt, werden geen annotaties of een index van eigennamen opgenomen. Achte…Lees verder

Over Patrick Lateur

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Tahitianbe

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 27 december 1949) is een Vlaams classicus en dichter.

Hij studeerde klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en was van 1973 tot 2007 leraar Grieks en Latijn aan het Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem (Aalst). Als auteur debuteerde hij op latere leeftijd met de dichtbundel Catacomben (1991), de bloemlezing Muze, zeg me... (1993) en de vertaling van het Pervigilium Veneris (1996). Naast dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen levert hij ook redactioneel werk met onder meer een leeseditie van het gebundeld en nagelaten dichtwerk van Anton van Wilderode. Eind 2004 werd hij opgenomen in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in opvolging van Hubert van Herreweghen. Hij was hoofdredacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen van 1995-2004, en is lid van diverse literaire genootschappen, o.m. het Guido Gezellegenootschap en het Stijn Streuvelsgenootschap. Hij publiceerde gedichten, vertal…Lees verder op Wikipedia

Suggesties