Boek
Nederlands

Onvergetelijke verzen : maar van wie ook weer?

Paul Claes (samensteller)
+1
Onvergetelijke verzen : maar van wie ook weer?
×
Onvergetelijke verzen : maar van wie ook weer? Onvergetelijke verzen : maar van wie ook weer?

Onvergetelijke verzen : maar van wie ook weer?

Lijst van bekende Nederlandstalige dichtregels.
Onderwerp
Citaten
Titel
Onvergetelijke verzen : maar van wie ook weer?
Samensteller
Paul Claes
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2011
303 p.
ISBN
9789023464891 (paperback)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Paul Claes : Onvergetelijke verzen

De mondelinge overdracht van poëzie is actueel. Dichters als Peter Holvoet-Hanssen, Stijn Vranken, Andy Fierens, Xavier Roelens of Maud Vanhauwaert presenteren hun poëzie op een heel levendige manier op het podium. Sommigen brengen hun verzen volledig uit het hoofd.

Wie in zijn hoofd bestookt wordt door versjes, versregels en strofen uit liedjes, wentelt zich dus niet in nostalgie. Altijd al is de mondelinge overdracht van poëzie belangrijk geweest. Wanneer een vers de nodige klankkleur heeft, is de kans groter dat het in het geheugen blijft hangen. Paul Claes schrijft terecht in zijn Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? "meer dan de inhoud is het de vorm die een vers markant en daardoor memorabel maakt". Deze originele bloemlezing bevat geen enkel volledig gedicht, maar wel fragmenten die zich volgens Claes in het collectieve geheugen bevinden. Versregels van Claus en kinderverzen komen hier zij aan zij voor. Dankzij het register kan je de auteur en de bron waaruit die flarden in je herinnering opdoemen, snel terugvinden. Zo weet je via dat merkwaardige woord 'peppels' weer dat 'Om mijn oud huis peppels staan' van J.H. Leopold komt.

Een bloemlezer is een ecoloog

Paul Claes bundelde een reeks Onvergetelijke verzen uit het collectieve geheugen. Om ze niet te vergeten.

Is onthoudbaarheid een betrouwbare parameter voor de kwaliteit van poëzie? Een dubieuze kwestie. Neem nu een draak van een gedicht als 'Avondliedekens III' van Alice Nahon: 't' Is goed in 't eigen hert te kijken/ Nog even voor het slapen gaan'. Of de eerste regels van 'De Vlaamse Leeuw', waarvan Hippoliet van Peene de tekstdichter is. Perfect onthoudbaar en door tallozen onthouden, maar in geen geval poëzie van niveau.

Toch komt het mij voor dat we over onthoudbaarheid niet denigrerend horen te doen, zelfs niet als het om schrijfsels zonder literaire merites gaat. Akkoord, in vele gevallen ondersteunt zij de dominantie van een poëzie die te allen prijze populair wil zijn. Maar soms wijst zij ook op kwaliteit.

Paul Claes, op vele literaire fronten actief, heeft met Onvergetelijke verzen. Maar van wie ook weer? zijn zoveelste bloemlezing samengesteld. Na onder meer het opgemerkte Lyriek van de Lage Landen. De canon in tachtig gedichten,kan je ook deze op zijn minst origin…Lees verder

Paul Claes is een duizendpoot. Intussen verscheen zijn honderdste publicatie in boekvorm, en er liggen alweer diverse nieuwe projecten in de boekhandel. Claes begeeft zich niet alleen zelf op het gebied van de creatieve literatuur, hij is ook een gedreven theoreticus en commentator van literatuur en een begenadigd vertaler uit meer dan een handvol literaire tradities. De jongste jaren komt daarbij nog een intense activiteit als bloemlezer bij. Claes werpt zich inderdaad steeds meer op als de archivaris van een rijk en prestigieus cultureel erfgoed dat verloren dreigt te gaan. Onvergetelijke verzen vormt een boeiend product van die grenzeloze verzamelwoede van Claes.
Claes’ uitgangspunt is de vaststelling dat heel wat versregels mettertijd een eigen leven zijn gaan leiden: veel mensen herinneren zich losse flarden, tenminste uit de tijd dat op de middelbare school nog echt aan literatuuronderwijs werd gedaan, maar bijna niemand weet nog van wie die overbekende regels afkoms…Lees verder
Menigeen kent een spreekwoordelijke Nederlandstalige dichtregel, maar weet noch de dichter noch het gedicht te detecteren. Essayist, vertaler, dichter en wetenschapper Paul Claes (1943) zocht in tientallen bloemlezingen naar zulke regels en ordende ze per auteur. Naast poëziebloemlezingen raadpleegde hij liederenbundels en citatenboeken. Een trefwoordenlijst maakt de klassieke regels naspeurbaar en via de vindplaats kan de bron opgespoord worden. Zo'n naslagwerk kan handig zijn, al zal niet iedereen het tot nu toe gemist hebben. Verrassender is echter het boek door te lezen van a tot z. Veel uitdrukkingen en zegswijzen blijken een auteur te hebben, veel auteurs blijken memorabele regels geschreven te hebben in verwaarloosbare gedichten. Zo wordt dit zoekboek ook een aangenaam leesboek. Paul Claes voorzag het van een inleiding en een bibliografie. Monnikenwerk met een poëtisch, een wetenschappelijk en een amusant karakter.

Over Paul Claes

CC BY 3.0 - Foto van/door Michiel Hendryckx

Paul Claes (Leuven, 30 oktober 1943) is een Vlaams auteur, classicus en literair vertaler.

Biografie

Claes studeerde klassieke, Nederlandse en Engelse letteren en communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en promoveerde aldaar tot doctor in de letteren met een proefschrift over de antieke elementen in het werk van Hugo Claus: De mot zit in de mythe (1981). Hij heeft een omvangrijk en veelzijdig oeuvre op zijn naam staan dat romans, essays, poëzie, pastiches, vertalingen, bloemlezingen en een woordenboek omvat. Hij schrijft in diverse talen, waaronder Frans, Engels en Latijn (als Paulus Nicolaus).

Hij doceerde aan de universiteit van Nijmegen en aan de hogescholen van Gent en Antwerpen. Thans is Claes erehoofddocent aan de KU Leuven. Hij is lid van het Guido Gezelle Genootschap. Hij was coscenarist van de strip Reinaert de Vos door HugoKé. Van 2009 tot 2016 was hij huisdichter van het weekblad Knack: …Lees verder op Wikipedia