Boek
Nederlands

Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern

Paul Smeyers (redacteur), Bas Levering (redacteur)
+1
Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern
×
Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern

Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern

Deze inleiding in de theoretische pedagogiek beschrijft de huidige stand van zaken. De Nederlandse situatie verschilt nogal van die in de rest van de wereld. Overal buiten Nederland kent het kwalitatief onderzoek in de opvoedingswetenschap een grote bloei, terwijl in Nederland het empirisch-analytisch onderzoek behoorlijk dominant is.

Deel 1 beschrijft de stand van zaken in een vijftal
Titel
Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern
Redacteur
Paul Smeyers Bas Levering
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2005 | Andere uitgaves
376 p.
ISBN
90-5352-600-5
Plaatsingssuggestie
432 (SISO) Pedagogie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Binnen de wetenschappelijke pedagogiek kunnen verschillende stromingen en invalshoeken worden onderscheiden. Na een inleidend hoofdstuk wordt in het eerste deel ingegaan op onder andere de wetenschapsfilosofie, de kritische theorie, het pragmatisme, de taalfilosofische benadering en het pedagogisch grondslagenonderzoek. In deel twee komen centrale thema's uit het huidige pedagogisch onderzoek en uitwerkingen van de benaderingen uit deel één aan de orde. Enige van deze thema's zijn multiculturalisme, burgerschap, jeugdstrafrecht, man-vrouwstudies en hypertext. Tot slot volgt een beschouwing over de betekenis van het voorafgaande voor de toekomst. Een gedegen studie, met aandacht voor postmoderne ontwikkelingen in wetenschap en samenleving, die vooral gericht is op studenten pedagogiek aan de universiteiten.

Suggesties

Publicaties over dit werk in de bibliotheek