Boek Nederlands

Terra reversa : de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

Peter Tom Jones (auteur), Vicky De Meyere (auteur)

Terra reversa : de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

Peter Tom Jones (auteur), Vicky De Meyere (auteur)
Analyse van de redenen waarom de wereldwijde samenleving een overgang moet maken naar een qua natuur en milieu duurzame ontwikkeling.
Titel
Terra reversa : de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
Auteur
Peter Tom Jones Vicky De Meyere
Taal
Nederlands
Editie
Derde, herziene druk
Uitgever
Berchem: Uitgeverij EPO, 2016
419 p. : ill.
ISBN
9789462670822 (EPO, paperback) 9789062245505 (Van Arkel, paperback)
Plaatsingssuggestie
614.61 (SISO) Samenleving ; Duurzame ontwikkeling (ZIZO)

Ook in de collectie als:

Boek: Nederlands (andere uitgaves)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dat de wereld om zeep gaat, hebben we al tot vervelens toe moeten horen van hippe en minder hippe figuren uit alle lagen van de samenleving. Helaas is heel het verhaal voor velen daardoor gereduceerd tot een kwestie van "rijden met minder vervuilende auto's om te vermijden dat de ijskappen smelten". Een goed begin is dat zeker, maar er is natuurlijk meer nodig om onze planeet de komende generaties leefbaar te houden. Een ander buzzword dat de laatste tijd veel gebruikt en misbruikt wordt, is 'duurzaamheid'. We moeten duurzaam bouwen en wonen, duurzaam op reis gaan, duurzaam eten... Het begrip werd al in 1987 door Brundtland geïntroduceerd, maar kreeg vooral in de 21e eeuw meer aandacht, met de verhoogde aandacht voor klimaatopwarming en de daaraan gekoppelde maatschappelijke problemen.

Terra Reversa is een denk- en doegroep die ervan uitgaat dat "ons huidig economisch systeem niet veralgemeenbaar is voor de hele aarde en onmogelijk doorgetrokken kan worden naar de toekomst." D…Lees verder
Alhoewel op het omslag in kapitalen 'herziene uitgave' staat, stellen de auteurs in de inleiding dat ze alle basisteksten opnieuw publiceren en in de inleiding (45 bladzijden) de ontwikkelingen na 2009 belichten. In hun eigen woorden in de inleiding: 'Zijn er al embryonale signalen van een metatransitie naar een postkapitalistich model?' Die zin geeft meteen aan dat het boek niet gemakkelijk leest. Alhoewel men vaak krachtige uitspraken doet als 'change or be changed' worstelen de auteurs ook zelf met de moeizaamheid van hun transitie. Zo schrijven ze in het hoofdstuk over duurzaam toerisme dat verbieden van vliegreizen politiek niet haalbaar is en dat zuiniger motoren en een belasting op kerosine hooguit de groei beperken. Een van de vele uitgaven over een duurzame, niet-kapitalistische maatschappij. Met een verklarende woordenlijst, literatuuropgave en afzonderlijke registers op personen en onderwerpen.