Boek
Nederlands

Inleiding in de theoretische orthopedagogiek : hulpverlenen bij opvoeden

Inleiding in de theoretische orthopedagogiek : hulpverlenen bij opvoeden

In de reeks:
KOP-serie; 21
Dit boek biedt de lezers een recent overzicht van verschillende opvattingen in de theoretische orthopedagogiek en hun consequenties voor de praktijk. Het geeft een beeld van de identiteit van de orthopedagogiek als discipline. Een historisch overzicht van ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen maakt duidelijk welke opvattingen hun stempel drukten op theorie en praktijk in orthopedagogische werk
Onderwerp
Orthopedagogie
Titel
Inleiding in de theoretische orthopedagogiek : hulpverlenen bij opvoeden / P.M. Schoorl, P.M. van den Bergh en A.J.M.M. Ruijssenaars
Auteur
Petrus Martinus Schoorl A.J.J.M. Ruijssenaars Peter M. Van den Bergh
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Garant, 2000
240 p.
ISBN
90-5350-911-9 (paperback) 9789053509111 (paperback)
Plaatsingssuggestie
460.2 (SISO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 3 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De auteurs (docenten orthopedagogiek te Leiden) plaatsen de noodzakelijkheid van het voortdurende debat in verleden en heden voor de ontwikkeling van de theoretische orthopedagogiek in Nederland en Vlaanderen in het midden van hun betoog. Kern van de orthopedagogische taak is namelijk het steeds opnieuw 'zoekend' ontwikkelen van methoden ter verbetering van het handelen van kinderen, ouders, opvoeders en onderzoekers. Het boek is een grondige bewerking van "Hulpverlenen bij opvoeden" (1995*) en biedt een breed overzicht over de historie, werkvelden, het vakinhoudelijke debat, identiteit en ethiek van de orthopedagogiek. De lezer/gebruiker in praktijk en studie wordt uitgenodigd aan een permanent kritische vakinhoudelijke, door de auteurs geopende 'forumdiscussie' deel te nemen. Het met betrekking tot taalgebruik en indeling goed toegankelijke boek vormt een uitstekende aanvulling op "Het perspectief van de orthopedagoog" (1999**). Bevat uitgebreide literatuurlijst en registers.

Suggesties