Boek
Nederlands

Onze-lieve-vrouwe-zeppelin : Antwerpse gedichten

Ramsey Nasr (auteur)

Onze-lieve-vrouwe-zeppelin : Antwerpse gedichten

Het afgelopen jaar was Ramsey Nasr stadsdichter van Antwerpen. Als opvolger van Tom Lanoye gaf hij op onnavolgbare, succesvolle manier gestalte aan zijn functie. Met de gedichten die hij schreef sprak hij een groot publiek aan. Van meet af aan was het zijn bedoeling om gedichten te schrijven die niet alleen voor Antwerpenaren bestemd waren maar voor een publiek tot buiten de stadsgrenzen. In navol
Onderwerp
Antwerpen (stad)
Titel
Onze-lieve-vrouwe-zeppelin : Antwerpse gedichten
Auteur
Ramsey Nasr
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2006
173 p. : ill.
ISBN
90-234-1983-9

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Afgelopen jaar was Ramsey Nasr de stadsdichter van Antwerpen. Die aanstelling was al van in het begin omstreden, aangezien het niet meteen vanzelfsprekend was dat de Palestijn Nasr een Vlaamse (om niet te zeggen: Vlaams-nationale) stad zou vertegenwoordigen. Met de publicatie van deze prachtige bundel is deze kritiek alleszins in de kiem gesmoord. De bundel Onze-lieve-vrouwe-zeppelin opent met een afdeling 'Stadsgedichten'. Het zijn gelegenheidsverzen, geschreven in opdracht, waarin de stad een centrale rol speelt: naar aanleiding van de opening van de nieuwe stadsbibliotheek, van de racistische dreigbrieven aan zaakvoerder Remmery (geen echte Antwerpse kwestie, maar kom), de Zoo, de huldiging van Wannes Van de Velde... Nasr gebruikt die elementen ten volle in zijn poëzie, maar tegelijk tovert hij die anekdotische gegevens om tot bijzonder fraaie verzen. Dat ligt allereerst aan het grote beeldende en muzikale talent van de dichter, kwaliteiten die reeds in zijn eerdere werk de aandach…Lees verder
Het is een gewoonte de teksten van elke stadsdichter van Antwerpen te bundelen. Na Tom Lanoye is het nu de beurt aan de al bijna vijftien jaar in de Sinjorenstad zetelende Ramsey Nasr (Rotterdam, *1974). Het is een rijk en afwisselend boek geworden met behalve zijn tien als stadsdichter gemaakte lange verzen, een extra cyclus genaamd ‘de Z’, alsmede nawoord, toelichtingen en een verantwoording bij de vele opgenomen historische foto’s. De teksten zijn met hun voluptueuze vocabulaire, kritische kijk, rusteloze taalspelletjes en originele humor direct te herkennen als van Nasr, die voor deze gelegenheid zijn taal soms, zij het met wisselend succes, op het vette Antwerpse dialect entte: “gij schoon, schoon toeffeling gij / van de malkontenten / van sentimentele generaals / van blazen en cenakels / en van soi-disante flaminganten”. Hoewel het de bedoeling was het boek een groter bereik te geven dan de opdracht gevende stad, is het dermate doordrenkt van lokale verhalen, voorvallen en sfeer…Lees verder

Over Ramsey Nasr

Ramsey Nasr (Rotterdam, 28 januari 1974) is een Nederlandse dichter, schrijver, essayist, acteur, regisseur, librettist en vertaler van deels Palestijnse komaf. Hij was de tweede stadsdichter van Antwerpen en was van januari 2009 tot januari 2013 Dichter des Vaderlands van Nederland; in deze functie vervulde Nasr ook het ambassadeurschap van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd.

Levensloop

Nasr groeide op in Rotterdam, waar hij na de Montessorischool Essenburgsingel het Erasmiaans Gymnasium volgde. Hij doorliep daarna de toneelacademie Studio Herman Teirlinck en sloot zich vervolgens aan bij Het Zuidelijk Toneel. Na een korte toneelcarrière debuteerde hij in 2000 als dichter.

Van 27 januari 2005 tot 26 januari 2006 vervulde hij de functie van stadsdichter van Antwerpen. Op 28 januari 2009 werd hij als opvolger van Driek van Wissen verkozen tot Dichter des Vaderlands.

Nasr snijdt in zijn werk vaak maatschappelijk…Lees verder op Wikipedia