Boek
Nederlands

Van de vijand en de muzikant : essays, artikelen, opiniestukken

Ramsey Nasr (auteur)

Van de vijand en de muzikant : essays, artikelen, opiniestukken

Genre:
Essays over klassieke muziek en over de Palestijns-Israe͏̈lische kwestie.
Titel
Van de vijand en de muzikant : essays, artikelen, opiniestukken
Auteur
Ramsey Nasr
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2006
199 p.
ISBN
90-234-1984-7

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 50 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Tegelijk met zijn monumentale dichtbundel Onze-lieve-vrouwe-zeppelin publiceert Nasr, bij dezelfde uitgever en in exact dezelfde vormgeving, een bundel essays en columns. Dat is geen toeval; meermaals kreeg de stadsdichter van Antwerpen te horen dat hij zich tot zijn poëzie diende te beperken, dat hij zich niet met politiek mocht bemoeien. Dit subtiele gebaar is dan ook niet mis te verstaan. Nasr beschouwt ook deze gelegenheidsstukken als een belangrijke component van zijn oeuvre en zijn activiteiten. Die dubbelheid wordt overigens al weerspiegeld in de twee afdelingen waaruit het boek bestaat: aan de ene kant zijn er een aantal bijdragen 'Van de muzikant', aan de andere kant artikelen 'Van de vijand'. In werkelijkheid lopen beide thema's, dat van de kunstenaar en de publieke figuur, echter geregeld door elkaar. Nasr toont zich hier een hartstochtelijke persoon. Zijn liefdesverklaringen, met name aan de klassieke muziek, zijn bijzonder meeslepend. Zijn ergernissen zijn echter n…Lees verder
In deze bundel essays, artikelen en opiniestukken betuigt Nasr zijn enthousiasme over klassieke muziek, amateurpoëzie of Palestijnse literatuur, of zoekt hij ondanks grote tegenstellingen naar oplossingen, bij cultuurpolitiek (cultuur moet niet versimpeld maar gepromoot worden) en bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie: alleen de terugtrekking van Israël biedt een stabiele vrede. Hij doet dat in twee delen - 'Van de muzikant' met de muziek-, cultuur en literatuurstukken, en 'Van de vijand' met de politieke stukken - in een open en onbevangen stijl en goed geïnformeerd. De auteur is dichter en acteur, en van Palestijns-Nederlandse afkomst, woonachtig in Antwerpen, waar hij stadsdichter is. Dat geheel aan identiteiten schept een mengsel aan afstand en betrokkenheid tot Nederland, Palestina, België, Indonesië, Oost en West dat nieuwe perspectieven opent. Deze bundel, en dan vooral het tweede deel, is verfrissend en actueel, en interessant voor eenieder die zich bekommert om de tegenstelli…Lees verder

Over Ramsey Nasr

Ramsey Nasr (Rotterdam, 28 januari 1974) is een Nederlandse dichter, schrijver, essayist, acteur, regisseur, librettist en vertaler van deels Palestijnse komaf. Hij was de tweede stadsdichter van Antwerpen en was van januari 2009 tot januari 2013 Dichter des Vaderlands van Nederland; in deze functie vervulde Nasr ook het ambassadeurschap van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd.

Levensloop

Nasr groeide op in Rotterdam, waar hij na de Montessorischool Essenburgsingel het Erasmiaans Gymnasium volgde. Hij doorliep daarna de toneelacademie Studio Herman Teirlinck en sloot zich vervolgens aan bij Het Zuidelijk Toneel. Na een korte toneelcarrière debuteerde hij in 2000 als dichter.

Van 27 januari 2005 tot 26 januari 2006 vervulde hij de functie van stadsdichter van Antwerpen. Op 28 januari 2009 werd hij als opvolger van Driek van Wissen verkozen tot Dichter des Vaderlands.

Nasr snijdt in zijn werk vaak maatschappelijk…Lees verder op Wikipedia