Boek
Nederlands

De grote transitie : gesprekken tussen een gelovig arts en een antropoloog zonder God

Reginald Moreels (auteur), Rik Pinxten (auteur)

De grote transitie : gesprekken tussen een gelovig arts en een antropoloog zonder God

Discussie over zin en moraal in de moderne maatschappij die zich in een overgangsfase bevindt.
Titel
De grote transitie : gesprekken tussen een gelovig arts en een antropoloog zonder God
Auteur
Reginald Moreels Rik Pinxten
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2007
144 p.
ISBN
9789020973044
Plaatsingssuggestie
309 (SISO) Religies ; Religie en samenleving (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 29 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Réginald Moreels is arts en voormalig voorzitter van Artsen zonder Grenzen. Gedurende korte tijd was hij ook politicus en minister van ontwikkelingssamenwerking. Hij is gelovig. Rik Pinxten is hoogleraar aan de Universiteit Gent en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Hij is moraalfilosoof en ongelovig. Beiden hebben zich op verschillende plaatsen en gedurende vele jaren sociaal-maatschappelijk geëngageerd. Uit een toevallige ontmoeting groeide de wens om hun overtuigingen grondig aan elkaar te toetsen en te bediscussiëren. Journaliste Anna Luyten begeleidde de gesprekken. Omdat we vandaag leven in een periode van transitie is de nood aan een dialoog volgens Pinxten en Moreels nog zoveel groter. Zo'n overgangsperiode wordt gekenmerkt door grote verschuivingen en één van de belangrijkste domeinen is dat van het geloof. Naast het christendom hebben andere godsdiensten, atheïsme en agnosticisme een plaats gevonden in onze samenleving. Een diepe zingevingcrisis gaat hier niet toevalli…Lees verder
De neerslag van een levensbeschouwelijke dialoog tussen de gelovige Réginald Moreels, arts en onder andere voormalig Belgisch minister van ontwikkelingssamenwerking, en de ongelovige Rik Pinxten, moraalfilosoof en antropoloog. Journaliste Anna Luyten begeleidde de gesprekken. Centraal staat de vraag naar zingeving en moraal in een maatschappij die zich in een overgangsfase bevindt en steeds meer beheerst wordt door consumptiegedrag, rendabiliteit en allerlei soorten manipulatie. Vaak vinden beide denkers elkaar, maar steeds weer scheiden hun wegen waar de fundamenten van de religie aan de orde zijn. De kracht van het boek schuilt in de rijkdom van ideeën en in het feit dat de auteurs niet blijven steken in clichés. Er wordt onder meer ingegaan op de suprematie van het Westen, democratie versus theocratie, de menswording van God en het dictaat van partijdiscipline. In het laatste hoofdstuk worden tien positieve voorstellen geformuleerd om zinvol om te gaan met de fase van transitie waa…Lees verder

Over Reginald Moreels

Réginald Gilbert Marie Moreels (Gent, 4 december 1949) is een Belgische chirurg en voormalig minister.

Levensloop

Moreels, opgegroeid in de Franstalige burgerij in Gent, vestigde zich als chirurg in Oostende en werd medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen, waarvan hij van 1986 tot 1994 voorzitter was. Als chirurg is hij actief geweest in verschillende oorlogsgebieden.

Staatssecretaris en minister

Hij trad als verruimer toe tot de CVP en zetelde voor deze partij van 1995 tot 2001 in de Belgische Senaat. Bovendien was hij van 1995 tot 1999 staatssecretaris en vervolgens minister van Ontwikkelingssamenwerking in de Regering-Dehaene II. Van 1999 tot 2001 werd hij door Senaat afgevaardigd naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie.

In 2000 verliet hij ontevreden de CVP, in 2001 gevo…Lees verder op Wikipedia

Suggesties