Boek
Nederlands

Geheim besogne

Renaat Ramon (auteur)
In een streng gestructureerde bundel (10 afdelingen, waarvan de eerste en de laatste twee gedichten bevatten, de overige acht telkens vier - de parallelle opbouw is dus duidelijk nagestreefd), in gedichten die qua vorm en uitzicht (het visuele aspect speelt in de poëzie van Ramon altijd een belangwekkende rol) beheerst en net als de overkoepelende structuur streng in de hand zijn gehouden, onderne
Titel
Geheim besogne
Auteur
Renaat Ramon
Taal
Nederlands
Uitgever
Gent: Poëziecentrum, 2006
59 p.
ISBN
90-5655-303-8 9789056553036

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 15 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen


Ramon, Renaat
Geheim besogne
Renaat Ramon is een buitenbeentje, ook alsdichter. Van bij het begin van zijn artistieke carrière -- Ramon is ook actief als beeldhouwer -- heeft hij namelijk altijd naar een soort mathematische ordening gestreefd. In zijn poëtische oeuvre geeft dat aanleiding tot een poging om de lyrische, al te persoonlijke reflex -- die zo typisch is voor heel wat poëzie -- zoveel mogelijk tegen te gaan of althans aan banden te leggen. Dat zette Ramon vroeger aan tot geëxperimenteer met klank en typografie, maar in zijn recentere werk valt vooral de sterk beredeneerde structuur van de bundels en de afzonderlijke gedichten op. Het lijkt erop dat de dichter eerst de opbouw van zijn werk tot in de kleinste details vastlegt en ze dan pas concreet gaat invullen. Geheim besogne, Ramons jongste geesteskind, vormt op dat principe alvast geen uitzondering. De bundel bestaat uit 36 gedichten, verdeeld over acht afdelingen van telkens vier verzen, met een soort p…Lees verder
Renaat Ramon (1936) is een bijzonder dichter. Hij streeft immers altijd naar een soort van mathematische ordening, en tegelijk is hij actief als beeldhouwer. De typisch lyrische, persoonlijke reflex van veel poëzie probeert hij aan banden te leggen. Vroeger experimenteerde hij daartoe nogal eens met klank en typografie, maar in zijn recentere werk valt de sterk beredeneerde structuur op. Zijn nieuwe bundel bestaat uit 36 gedichten, verdeeld over acht afdelingen van telkens vier verzen, met een soort proloog en epiloog. De diverse motto's verwijzen daarbij alle naar de verbeelding, de mogelijkheden van het surrëele. De gedichten zelf hanteren een sterk bezwerende toon. Dat plechtige, hiëratische (de dichter Ramon schrikt zelf ook niet terug voor 'vreemde' woorden) uit zich al in het voortdurend variëren op een 'opgaan' en een 'afdalen'; de tocht van de dichter is er een die voert naar het sublieme, maar soms ook naar het onbewuste of het demonische. Ramon hanteert echter een al te hoek…Lees verder

Over Renaat Ramon

Renaat Ramon (Brugge, 1936 - ) is een Belgisch dichter en beeldhouwer.

Levensloop

Renaat Ramon is auteur van gedichten, visuele poëzie, aforismen, monografieën en essays. Hij is tevens beeldend kunstenaar en performer.

Hij was redacteur bij Radar en Diogenes.

Publicaties

 • Oogseizoen, 1976, poëzie, uitg. Contramine.
 • Ansichten, 1980, poëzie.
 • Rémy De Muynck-Saint-Rémy, 1981, essay.
 • Flandria Fabulata, 1983, poëzie.
 • In-, Uit- Vallen, 1983, Ramonismen.
 • Ludovicus Van Haecke, 1984, studie.
 • Noodweer, 1987, poëzie.
 • Praxis, 1987, visuele poëzie.
 • Ongehoorde gedichten, 1997, poëzie.
 • Qui-Vive, 1999, poëzie.
 • Rebuten, 2004, gedichten.
 • Geheim besogne, 2006, gedichten.
 • Zichtba…Lees verder op Wikipedia