Boek
Nederlands
Correspondentie over vooral filosofische thema's tussen de Franse filosoof (1596-1650) en de Duitse prinses (1618-1680) in de periode 1643-1650.
Titel
Briefwisseling
Auteur
René Descartes Elisabeth van de Palts
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2000
207 p. : ill.
Aantekening
Vert. uit het Frans
ISBN
90-284-1879-2
Plaatsingssuggestie
155.2 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 11 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Ruim zes jaar voeren een 17e-eeuwse prinses en een wijsgeer een intensieve correspondentie. De dood van Descartes in 1650 betekent het einde van een gezamenlijk leerproces. Zijn hele leven heeft hij zich toegelegd op het ontwikkelen van een studie- en zoekmethode voor kritische mensen. Het belangrijke, zelfs het spannende, van deze briefwisseling is de manier waarop gezamenlijk in een schriftelijke discussie ideeën worden ontwikkeld: de een denkt door waar de ander was gebleven. De brieven zijn vrij kort en goed leesbaar. Zij bevatten doorgaans weinig uitweidingen. De inleiding voorin op het denken van Descartes is van de hand van René Gude, oud-hoofdredacteur van 'Filosofie Magazine'. Inhoudelijk is zij verantwoord maar het populaire taalgebruik verraadt dat ze vooral als lezing opgezet is. De vertaling door Jeanne Holierhoek is prettig leesbaar. Zij tekent ook voor de instructieve leeswijzer, voor een nawoord en voor een korte biografie van Elisabeth van de Palts (zij leefde in ball…Lees verder

Over René Descartes

René Descartes of gelatiniseerd Renatus Cartesius (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een uit Frankrijk afkomstige filosoof en wiskundige, die een groot deel van zijn leven in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden woonde. Zijn benadering van het probleem van de kennis en de aard van de menselijke geest speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. Hij is met name bekend om zijn uitspraak "Cogito ergo sum" en wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Hij was een van de eersten die de filosofie van Aristoteles niet alleen verwierp, maar ook verving door een eigen filosofisch systeem. Daarmee legde hij de basis voor de 17e-eeuwse stroming van het rationalisme. Descartes was sterk beïnvloed door de vooruitgang in de natuur- en sterrenkunde en een van de centrale figuren van de wetenschappelijke revolutie. Hij gaf voor het eerst een idee van wat de natuurwetenschap in de toekomst zou …Lees verder op Wikipedia