Boek
Nederlands

Kleine geschiedenis van de filosofie

René Gude (auteur), Daan Roovers (auteur)

Kleine geschiedenis van de filosofie

Filosofie is het verlangen naar wijsheid en wijsheid is niet anders dan kennis waar je iets mee kunt. De geschiedenis van de filosofie heeft een goudmijn aan inzichten opgeleverd, van de meest alledaagse levenswijsheden tot eeuwige, onveranderlijke ideeën. Lees én luister wat belangrijke filosofen dachten over de grote vragen van het leven: wat kun je weten, wat mag je hopen, wat moet je doen en w
Titel
Kleine geschiedenis van de filosofie
Auteur
René Gude Daan Roovers
Taal
Nederlands
Editie
4
Uitgever
Diemen: Veen Media, 2013 | Andere uitgaves
144 p. + cd
ISBN
9789085714132 (hardback)
Plaatsingssuggestie
110 (SISO) Filosofie ; Overzichten (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 16 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

'Het zijn niet de dingen zelf die ons van slag maken, maar onze denkbeelden erover.' Deze uitspraak van Epictetus wordt in het voorwoord van dit boek aangehaald om het belang van filosoferen aan te duiden. Als we af en toe stilhouden en systematisch nadenken over ons wereldbeeld, onze denkwijze en levensbeschouwing worden we vanzelf wijzer, is de gedachte. De keuze voor een 'geschiedenis van de filosofie', meestal een handboek vol wijsgerige stellingen en systemen, ligt dan niet voor de hand. Filosofie is geen weten, eerder verwondering of drang om te weten. Toch kan dit toegankelijke boek houvast bieden bij het filosoferen. Het geeft een overzicht van de Westerse denkbeelden door de eeuwen heen, ingebed in de geschiedenis. Het denken van belangrijke filosofen wordt daarbij aangestipt. Vooral geschikt als allereerste kennismaking met de filosofie en als handvat bij een steviger inleiding tot dat vakgebied. Het boek bevat geen bibliografische verwijzingen, wel een index. Toegevoegd aan…Lees verder

Over René Gude

CC BY 3.0 - Foto van/door Vera de Kok

René Gude (Soerabaja, 2 maart 1957 – Amsterdam, 13 maart 2015) was een Nederlandse docent filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte, en een publiek intellectueel die zich regelmatig mengde in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk lag op de popularisering van de filosofie. In 2014 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Levensloop

Gude studeerde sociale geografie (kandidaatsexamen) en filosofie (doctoraalexamen) in Amsterdam en Utrecht. Tot 2001 was hij hoofdredacteur en uitgever van Filosofie Magazine. Daarna was hij van 2002 tot mei 2013 directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.

Hij schreef meerdere boeken over ethiek en filosofie en verzorgde cursussen filosofie en organisatiefilosofie, met name op het gebied van integriteit. Hij publiceerde regelmatig in dagblad Trouw, waar hij deel uitmaakte van het Filosofisch Elftal. Ook in NRC Handelsbl…Lees verder op Wikipedia