Boek
Nederlands

Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?

René Stockman (auteur), Marc Calmeyn (auteur), Marc Eneman (auteur)

Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?

In de reeks:
Principiële stellingname tegen euthanasie in het algemeen en tegen euthanasie bij psychiatrische patiënten in het bijzonder.
Titel
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Auteur
René Stockman Marc Calmeyn Marc Eneman Herman De Dijn
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2017
66 p.
ISBN
9789044135183 (paperback)
Plaatsingssuggestie
603.1 (SISO) Dood ; Euthanasie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 25 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De auteurs van dit boekje komen uit Vlaanderen en hun oriëntatiekader is rooms-katholiek, maar hun boodschap richt zich op een breed publiek. Die boodschap heeft drie aspecten, die elkaar gedeeltelijk overlappen. (I) Zij keren zich tegen de liberale wetgeving inzake euthanasie zoals die in België en Nederland bestaat, (II) zij signaleren en kritiseren het oprekken van de zorgvuldigheidscriteria die bij het verrichten van euthanasie in acht moeten worden genomen en (III) zij stellen dat psychisch lijden nooit definitief 'uitzichtloos' is en dus nooit een reden mag zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hun religieus gemotiveerde uitgangspunt is dat ieder mens een onaantastbare, intrinsieke waarde heeft en dat daarom, strikt genomen, geen enkel lijden is aan te merken als mensonwaardig. De boodschap is duidelijk en evenwichtig verwoord. Het is niet een boodschap die snel algemeen aanvaard zal worden; de overtuigingskracht ervan voor andersdenkenden zou wel eens gering kunnen zijn…Lees verder

Over René Stockman

CC BY 3.0 - Foto van/door Andries van den Abeele

René P.E. Stockman f.c. (Assenede, 13 mei 1954) is een Belgisch specialist psychiatrische verpleegkunde. Hij is sinds 2000 de elfde generale overste van de pauselijke congregatie van de Broeders van Liefde.

Opleiding

René Stockman studeerde aan het Sint-Laurensinstituut te Zelzate van 1966 tot 1972. Hij beëindigde zijn humaniorastudies in de richting economie.

In 1972 trad hij toe tot de congregatie der Broeders van Liefde en volgde de noviciaatsopleiding in Sint-Maria-Aalter van 1972 tot 1973. Het volgende jaar begon hij aan graduaatstudies verpleegkunde aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen in Gent, van 1973 tot 1976.

Aansluitend begon hij aan een licentiaatstudie medisch-sociale wetenschap en ziekenhuisbeleid aan de Katholieke Universiteit Leuven, van 1977 tot 1980. Zijn eindverhandeling was getiteld Inplanting van de geestelijke gezondheidszorg in Rwanda en Burundi. Aanvullend behaalde hij o…Lees verder op Wikipedia

Suggesties