Boek
Nederlands

Nieuwe veters : verzamelde gedichten 1979-2006

Robert Anker (auteur)
+1
Nieuwe veters : verzamelde gedichten 1979-2006
×
Nieuwe veters : verzamelde gedichten 1979-2006 Nieuwe veters : verzamelde gedichten 1979-2006

Nieuwe veters : verzamelde gedichten 1979-2006

De boom verwondert zich om wat in groei is opgegaan, door wortels aangedragen, in zaden weggevoerd op wind. De rest is hout. Een timmerman, een vader, zaagt sparren uit hout tot hoger bloei: een huis om in te wonen. Terzij in zaagsel groeit een kind naar hout.
Titel
Nieuwe veters : verzamelde gedichten 1979-2006
Auteur
Robert Anker
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Querido, 2008 | Andere uitgaves
407 p.
ISBN
9789021434117

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 13 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Robert Anker heeft in dit fraaie boekwerk zijn oogst van ruim een kwarteeuw dichterschap verzameld. Meteen is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met een geheel eigen poëtisch oeuvre. Van bij zijn eerste bundel valt op hoe de dichter in zijn verzen observatie en beschouwing combineert. Waar ik nog ben (1979) bevat een aantal beschrijvingen die echter veelal ook symbolisch van aard zijn. Het hout, de reiger, het water zijn alle natuurelementen die in de context van het vers uitgroeien tot elementen van het leven, tot componenten waarin het dichterlijke ik ook zijn eigen bestaan en dat van de wereld meent te kunnen aflezen. Vanaf Van het balkon (1983) worden de verzen van Anker wat minder gedrongen. De anekdote en de ervaring krijgen meer ruimte, de details worden plastischer, het ik krijgt ook meer aandacht in het vers. Toch hoedt Anker zich voor een louter realisme, en al evenmin beschouwt hij zijn poëzie als een soort van literaire autobiografie. Integendeel, wat lijkt aan te …Lees verder
Sinds 1979 heeft Anker zeven dichtbundels gepubliceerd, waarvan de meeste al lang niet meer verkrijgbaar zijn, hoewel sommige bekroond of genomineerd werden. Redenen genoeg dus om tot deze verzamelbundel over te gaan, waarin ze alle zeven vrijwel ongewijzigd zijn opgenomen. Juist in het geval van Anker laat het geheel meer zien dan de som der delen, namelijk een voortvarende ontwikkeling zowel naar inhoud als naar vorm. In nogal globale bewoordingen komt het neer op een gang van vroeger naar nu, van natuur naar stad, van binnen naar buiten, van worteling naar vertrek, van stilstand naar beweging. Anker is door al die jaren heen vooral de verandering blijven voorstaan, hij is een van de beweeglijkste dichters van nu, die bovendien een duidelijk progressieve tendens (hij is nu bij voorbeeld stadsdichter van Amsterdam) weet te paren aan de terugblik puur, zoals in de bundel ‘Heimwee naar’ (2006). Het is dan ook veelzeggend, en volkomen terecht, dat de verzameling de titel heeft gekregen …Lees verder

Over Robert Anker

Rengert Robert Anker (Oostwoud, 27 april 1946 – Amsterdam, 20 januari 2017) was een Nederlands schrijver, dichter en literatuurcriticus.

Levensloop

Anker debuteerde in 1979 als dichter met Waar ik nog ben. Voor 1979 verschenen gedichten van hem in verschillende tijdschriften, zoals De Revisor. Het debuut was nog een traditionele dichtbundel, geïnspireerd door Ankers jeugd in het Westfriese Oostwoud. Was die bundel nog naar binnen gericht, al gauw kwam de nadruk te liggen op de buitenwereld, zoals in Van het balkon (1983), en op maatschappelijke problemen, zoals in De broekbewapperde mens (2002). Van de natuur verschoof het perspectief naar het stadsleven.

In de periode van zijn studie in Amsterdam, waar Anker sindsdien woonde en werkte, schreef hij toneelteksten en gedichten, later ook romans, verhalen, essays over literatuur en kunst, en jeugdliteratuur. Zijn werk is bekroond met de Libris Li…Lees verder op Wikipedia