Boek
Nederlands

Dagboek van een ezel

Rodaan Al Galidi (auteur)

Dagboek van een ezel

Genre:
Columns van een Irakese politieke vluchteling over zijn ervaringen in Nederland.
Titel
Dagboek van een ezel / Al Galidi
Auteur
Rodaan Al Galidi
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2002
164 p.
ISBN
90-295-3643-8

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 15 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Op een koude winterdag in 1998 landt Al Galidi op Schiphol. Hij doet al jaren pogingen Irak te ontvluchten en nu is het hem gelukt, via Vietnam. Hij klopt aan bij de COA, de Nederlandse dienst voor asielzoekers en ziet zijn lange vlucht noordwaarts eindigen in Harlingen aan de Waddenzee. Asielzoeker zijn betekent in de eerste plaats een identiteit opbouwen. Vermits hij niet eens zijn geboortejaar weet, laat staan zijn geboortedag, vult men vier nullen in op zijn papieren. Dat helpt uiteraard niet bij administratieve verrichtingen om 'iemand' te zijn, net zo min als zijn opmerkingen over het weer hem in staat stellen een praatje te slaan met vreemden. Het lukt hem trouwens nooit goed om contact te krijgen met Nederlanders. Meer dan eens beschrijft hij de wederzijdse angst van en voor vreemdelingen, zodat onbegrip en vooroordelen aan beide kanten ontstaan en groeien.

De bundel werd samengesteld uit columns, geschreven voor de 'Leeuwarder Courant' en 'De Gelderlander'. Al Galidi h…Lees verder
Bundel columns met onderwerpen als het vluchteling-zijn, het asielzoekerscentrum en de Nederlandse samenleving, mentaliteit en omgeving. Al Galidi observeert goed en signaleert scherp de voor hem vreemde fenomenen. Dat resulteerde in soms vermakelijke en hilarische schetsen. Hij kan ook hard tegen de onredelijke bureaucratie en onheuse behandeling schoppen. Dit leverde hem boze reacties van lezers op, waarvan er enkele in het nawoord opgenomen zijn. Hij speelt prachtig met taal en probeert Nederland met en door de taal steeds beter te begrijpen. Een column eindigt met: 'De zomer van mijn vaderland verdween door de regen van Nederland, maar de komkommer van de taal groeit nog steeds in mijn hand'. Al Galidi, geboren in het zuiden van Irak, vluchtte via verschillende landen naar Nederland en vroeg in 1998 asiel aan. Vanuit het asielzoekerscentrum in Harlingen leerde hij zichzelf Nederlands en begon hij columns te schrijven voor verschillende kranten en bladen. Hij publiceerde eerder de…Lees verder

Over Rodaan Al Galidi

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Rodaan Al Galidi (eigenlijk Rodhan Al Khalidi, Irak, 1971) is een schrijver van Irakese afkomst die in Nederland woont.

Biografie

Al Galidi's geboortedatum is onbekend, aangezien in zijn streek van herkomst geboortedata over het algemeen niet worden geregistreerd en verjaardagen niet worden gevierd in zijn streek van herkomst. Al Galidi studeerde in de stad Erbil in Irak af als civiel ingenieur. Na zijn studie vluchtte hij uit Irak om de dienstplicht te ontwijken. Hierna zwierf hij jarenlang door Azië voordat hij in 1998 via Schiphol in Nederland aankwam, waar hij asiel aanvroeg. Het asiel werd hem geweigerd en hij was uitgeprocedeerd. Hij mocht daarom geen lessen Nederlands bijwonen. Al Galidi leerde zichzelf de Nederlandse taal en begon te schrijven. In Vlaanderen ontving hij een werkbeurs. In 2007 kreeg Al Galidi alsnog een verblijfsvergunning in Nederland door een generaal pardon.

In 2011 beschreef Al Galidi in…Lees verder op Wikipedia