Boek
Nederlands

Pedagogische professionaliteit : een inleiding op het werken met en voor jeugd

Roel Van Goor (auteur), Loes Houweling (auteur)

Pedagogische professionaliteit : een inleiding op het werken met en voor jeugd

Visie op wat opgroeien, opvoeden en professionele bemoeienis daarmee met zich meebrengen en betekenen voor je professionele rol in het onderwijs, jongerenwerk, jeugdhulp, kinderopvang en ouderbegeleiding.
Onderwerp
Pedagogie
Titel
Pedagogische professionaliteit : een inleiding op het werken met en voor jeugd
Auteur
Roel Van Goor Loes Houweling
Taal
Nederlands
Uitgever
Bussum: Coutinho, 2021 | Andere uitgaven
141 p. : ill.
ISBN
9789046907528
Plaatsingssuggestie
Pedagogie (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

‘Dit boek is geschreven voor diegenen die worden opgeleid om te mogen werken met en voor jeugd: met kinderen, jongeren of jongvolwassenen.’ Zo luidt de eerste zin van het Voorwoord. Beide auteurs, Roel van Goor en Loes Houweling, werken in het onderwijs- en onderzoeksveld. Het boek is opgebouwd uit zes hoofdstukken, waarin onder andere wordt aangestipt: de verschillende wijzen waarop ouders hun kinderen opvoeden, het feit dat je als jeugdprofessional ook altijd jezelf meebrengt, het belang van pedagogische professionaliteit, waarbij drie dimensies worden onderscheiden: algemene kennis van opgroeien, opvoeding en opvoeden; opvoeden als beroep; ik als professionele opvoeder. Relevante onderwerpen die op een overzichtelijke manier worden behandeld. Misschien zou – vanwege de pluriformiteit van onze maatschappij – nog wat meer aandacht voor etnische en religieuze achtergronden en de invloed daarvan op de opvoeding op zijn plaats zijn geweest. Het boek bevat een literatuurlijst en register.