Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven

Roger Burggraeve (redacteur)

De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven

Beschouwingen over de 'verruwing' in de huidige maatschappij, uitmondend in een pleidooi voor een ethiek van actieve geweldloosheid.
Onderwerp
Sociale ethiek
Titel
De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven / red. Roger Burggraeve ... [et al.]
Redacteur
Roger Burggraeve
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2004
354 p.
ISBN
90-5826-288-X
Plaatsingssuggestie
311 (SISO) Samenleving ; Maatschappijvisies (ZIZO)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 32 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Het lijkt wel alsof onze samenleving vandaag getroffen wordt door een sterke golf van geweld. Niet alleen door het grote geweld zoals oorlog, genocide, kindsoldaten, terrorisme, vrouwenhandel en criminaliteit, maar ook door het kleine geweld in het dagdagelijks leven, zoals uitingen van achteloosheid, intimidatie, ruwheid en grofheid. Soms gaat het zelfs om vormen van bijna-niet-geweld in het gezin, de school, op straat, in trein, tram en bus, in het verkeer enz. In deze bundel, een cahier uit de reeks vredestheologie van Pax Christi/Vlaanderen, gaan enkele eminente auteurs op zoek naar de oorzaken van de huidige verruwing en naar wat er kan gedaan worden om wegen te vinden om die problematiek te overstijgen.

Roger Burggraeve en Didier Pollefeyt proberen de verruwing te verklaren vanuit concrete feiten. Het gevaar van een vicieuze cirkel is groot, geweld roept geweld op. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is belangrijk, zowel door het erkennen van het berokkende kwaad als …Lees verder
In deze bundel geven elf theologen en ethici vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de 'verruwing' van de samenleving. De eerste, tevens grootste bijdrage bevat voorbeelden hiervan in stad, gezin, school, beroepsleven, sport en verkeer, alsmede mogelijke verklaringen, waaronder individualisering, prestatiegerichte technocratie en veranderingen in het gezin. Dan volgen verhandelingen over geweld tegen vrouwen en globalisering en enkele ethische beschouwingen, onder meer over 'Gij zult niet doden' en Albert Schweitzer. Het boek besluit met een pleidooi voor actieve geweldloosheid, zoals 'gepredikt' door de Oostenrijkse vredesactiviste Hildegard Goss-Mayr. De oproep tot een ethiek van verantwoordelijkheid voor al wat leeft, is natuurlijk niet nieuw, maar sluit wel aan bij de actuele discussie over normen en waarden. Sommige bijdragen zijn weliswaar interessant, maar nogal moeilijk. Vooral bedoeld voor vredeswerkers, pastors, vormingswerkers en anderen die zich willen inzetten voo…Lees verder

Over Roger Burggraeve

Roger Burggraeve (Passendale, 11 augustus 1942) is een Belgische moraaltheoloog die vooral gerenommeerd is voor zijn onderzoek naar het denken van Emmanuel Levinas.

Levensloop

Hij is salesiaan van Don Bosco en priester. Na zijn middelbare school aan het Don Boscocollege Kortrijk, behaalde hij in 1966 zijn licentiaatsdiploma in de filosofie in Rome. In 1980 promoveerde hij in de moraaltheologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was er achtereenvolgens docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar. Hij doceerde:

  • Fundamentele moraaltheologie;
  • Christelijke seksualiteits-, huwelijks- en gezinsethiek;
  • Geloof, bijbels denken en ethiek;
  • Religie, zingeving en ethiek.

Hij was verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Leuven en doceerde ook aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en voor de richtingen Familiale en Seksuologische Wetenschappen. Farmace…Lees verder op Wikipedia

Suggesties