In het naoorlogse Duitsland wordt Hans keer op keer gevangen gezet wegens zijn homoseksualiteit. In de gevangenis bouwt hij een band op met zijn celgenoot Viktor.
Taal
Duits
Parallelle titel
Great freedom
Parallelle titel
Große Freiheit