Boek
Nederlands

Oost-Vlaams sagenboek

Stefaan Top (auteur)
Thematisch geordende verzameling volksverhalen uit Oost-Vlaanderen.
Titel
Oost-Vlaams sagenboek
Auteur
Stefaan Top 1941-
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2006
306 p. : ill.
ISBN
90-6306-542-6 9789063065423

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

'Op verhaal komen' is een tweesporig project, dat systematisch op een provinciale basis wordt uitgewerkt. Momenteel staan al meer dan 35.000 verhalen uit Limburg, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen op het internet, en in boekvorm verschenen al drie delen, resp. over Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor het deel over Oost-Vlaanderen put Stefaan Top, die hier weer op de medewerking mocht rekenen van studenten en vorsers, uit de rijke schat aan volksverhalen die in Oost-Vlaanderen werden verteld. 305 verhalen worden hier bijeengebracht, hoofdzakelijk geordend naar hun hoofdrolspelers, van aardgeesten en weerwolven tot terugkerende doden, heksen en tovenaars. In de inleiding wordt overigens een boeiend historisch kader geschetst m.b.t. de interesse voor en de aanpak van de historische verhalen: van de invloed van Johann Wilhelm Wolff die in 1840 op vraag van de gebroeders Grimm naar ons land kwam met de opdracht daar na te gaan of er volksverhalen te ontdekken waren, tot en m…Lees verder
De volksverhalenschat van de KU Leuven wordt momenteel op twee manieren ontsloten. Op www.volksverhalenbank.be staan al meer dan 35.000 Vlaamse volksverhalen. In boekvorm worden selecties uitgegeven per provincie. In dit deel over Oost-Vlaanderen werden 305 verhalen bijeengebracht, genummerd en hoofdzakelijk geordend naar hun hoofdrolspelers, van aardgeesten en weerwolven tot terugkerende doden, heksen en tovenaars. De verhalen betreffen bizarre toestanden en voorstellingen, die nu wel compleet achterhaald lijken, maar toch laten aanvoelen hoe mensen van een vorige generatie omgingen met de duistere krachten in ons bestaan waar ze niet direct raad mee wisten. In de inleiding wordt een boeiend historisch kader geschetst van de interesse voor en de aanpak van de historische verhalen. De bloemlezing wordt afgesloten met een commentaar-gedeelte, waarin de opgenomen verhalen in een bredere context worden geplaatst, eindnoten, een uitvoerige bibliografie en een driedelig register. Goed vorm…Lees verder

Over Stefaan Top

Stefaan Top (Langemark, 17 april 1941) is een Belgisch volkskundige en was hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Levensloop

Stefaan Top is een zoon van Eugeen Top, drukker die de nv Vonksteen in Langemark leidde, waar vooral publicaties van Vlaamsgezinde auteurs van de persen kwamen. Hij is getrouwd met Chris Corneillie en heeft drie kinderen.

Hij volbracht de Latijn-Griekse humaniora aan het Vincentiuscollege in Ieper (1954-1960) en studeerde vervolgens Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (1960-1964). Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte en letteren met zijn thesis gewijd aan de bende van Bakelandt (1974).

Zijn curriculum:

  • Leraar Germaanse talen aan het Bisschoppelijk Lyceum O.-L.-Vrouw ter Nieuwe Plant (Ieper) (1964-1967).
  • Ruilbeursstudent Universiteit Bonn (1967-1968).
  • Navorsingsstagiair Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NF…Lees verder op Wikipedia