Boek
Nederlands

Mysteries uit het christendom

In onze geschiedenis en in het Christendom zijn er mysteries waar iedereen van gehoord heeft, maar waarvan weinigen weten waarover het nu juist gaat. In dit boek worden verschillende van deze mysteries besproken en uitgelegd. Zo komen onder andere De Lijkwade van Turijn, de Visioenen van Fatima, de Dode Zeerollen en de Wenende Madonna uitgebreid aan bod.
Onderwerp
Christendom, Mysteries
Titel
Mysteries uit het christendom
Auteur
Steven Borgerhoff Kristof Lamberigts
Taal
Nederlands
Editie
5
Uitgever
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2011 | Andere uitgaven
ISBN
9789077941126 (paperback)
Plaatsingssuggestie
230 (SISO) Mysteries (ZIZO)
Andere talen:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De talloze mysterieverhalen over onder andere de Lijkwade van Turijn en de Heilige Graal worden in dit boek onder de loep genomen en kritisch bekeken. Ook komen het wonder van Fatima, de Dode-Zeerollen, Pater Pio en een wenende Madonna aan de orde. Het boek wil een soort dam tegen historisch-literaire kwakzalverij opwerpen en probeert daarbij zo neutraal mogelijk te werk te gaan. Het vermeldt alle argumenten van voor- en tegenstanders en geeft vervolgens het commentaar van deskundigen en critici. In die zin is deze poging loffelijk te noemen. Maar bij een dergelijke opzet mag men verwachten dat bij eigen beweringen van het auteurscollectief een onderbouwing wordt gegeven. Er ontbreekt echter elke bronopgave en de toonzetting is soms duidelijk niet-professioneel. Vervelend is ook dat men niet weet wie nu precies wàt geschreven heeft. Samen met het soms stuntelige Nederlands wekt het geheel toch een amateuristische indruk. Voor een eerste kennismaking is het echter niet onaardig. Duidel…Lees verder

Suggesties