Boek
Nederlands

De verstoorde lezer : over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert

Thomas Vaessens (auteur)

De verstoorde lezer : over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert

Pleidooi voor een nieuwe, postmodern gei͏̈nspireerde benadering van het werk van de Nederlandse dichter (1924-1994).
Titel
De verstoorde lezer : over de onbegrijpelijke poëzie van Lucebert
Auteur
Thomas Vaessens
Taal
Nederlands
Uitgever
Nijmegen: Vantilt, 2001
63 p.
ISBN
90-75697-52-X
Plaatsingssuggestie
Nederlands 855.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 12 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

De Nederlandse dichter Lucebert wordt al geruime tijd tot de canon van de Nederlandstalige literatuur gerekend, vandaar dat hij steevast in allerlei poëziebloemlezingen opduikt. Gegarandeerd staat de dichter op de lectuurlijst van menig scholier. Als Keizer van de Vijftigers hoort Lucebert ondertussen immers bij de verplichte leerstof op de middelbare school. De leerkracht ontleedt samen met de hele klas een aantal vrolijke maar enigmatische verzen om tot een gezamenlijke, min of meer coherente verklaring van het gedicht te komen. Een uiteindelijk omvattend begrip van Luceberts poëzie blijft echter veelal afwezig, zodat scholieren vaak met verontrusting vaststellen dat alle poëzie per definitie onbegrijpelijk is. Hetzelfde stelt Thomas Vaessens vast in zijn De verstoorde lezer. Ook gereputeerde literatuurwetenschappers weten vaak niet wat ze moeten aanvangen met de onmiskenbaar meerduidige poëzie van Lucebert. Hun leesstrategie is op orde en structuur gericht, terwijl de 'p…Lees verder
De positie van de dichter Lucebert (1924-1994) in de Nederlandse canon is onomstreden. Tegelijk zijn om de interpretatie van zijn complexe werk de felste polemieken gevoerd. De polemisten claimen steeds de enig ware lezing van een gedicht te hebben ontdekt of de ware gedachtewereld achter het werk. Vaessens promoveerde op de verhouding van Nijhoff en Van Ostaijen met het modernisme. Hij polemiseert in dit essay met studies die impliciet of expliciet uitgaan van de eenheid van Luceberts werk. Hij pleit voor een postmoderne benadering die rekening houdt met de speelse, ironische, tegensprakige, duistere en betekenisloze kanten ervan. Hij geeft leesregels, die zicht bieden op de dichterlijke strategieën. De postmoderne Lucebert die zo ontstaat, blijkt dan in verband te brengen met hedendaagse postmoderne dichters. Dit essay is de kiem voor een nieuwe benadering van Luceberts poëzie. De uitgangspunten dienen getoetst in interpretaties van afzonderlijke gedichten. Die ontbreken in dit ge…Lees verder

Over Thomas Vaessens

Thomas Lambertus Vaessens (Maastricht, 17 november 1967) is sinds 1 juli 2020 decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Daarvoor was hij van 2005 tot 2020 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, achtereenvolgens als hoogleraar Nederlandse letterkunde, onderzoeksdirecteur, onderwijsdirecteur en vice-decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1998 op een proefschrift getiteld Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme.

Vaessens publiceerde verschillende boeken over onder meer het modernisme (Circus Dubio & Schroom, 1998), postmoderne poëzie (Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen, 2003, met Jos Joosten), Lucebert (De verstoorde lezer, 2001) en over de 'identiteitscrisis' van de poëzie (Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, 2006). In 2006 verscheen tevens zijn oratie …Lees verder op Wikipedia