Boek
Nederlands

Canon van 700 jaar Joods Nederland

Tirtsah Levie Bernfeld (auteur), Bart Wallet (auteur)
Kan dat, heel kort uitleggen wat iedereen zou moeten weten
over de geschiedenis van Joden in Nederland? Veel mensen
weten wel iets over de Nederlands-Joodse geschiedenis,
maar veelal zijn dat fragmenten: de Portugese Joden van
Amsterdam, het Joodse socialisme en de fatale oorlogsjaren.

Maar wat was nu de doorgaande lijn? Hoe is het Joden in
Nederland vergaan van
Titel
Canon van 700 jaar Joods Nederland
Auteur
Tirtsah Levie Bernfeld Bart Wallet
Taal
Nederlands
Uitgever
Rijswijk: Hega Offset, 2015
218 p.
ISBN
9789491168697