Boek
Nederlands

Woorden en hun betekenis

Ton Den Boon (auteur)

Woorden en hun betekenis

In de reeks:
Overzicht van allerlei aspecten van de betekenis van woorden, zoals betekenisverandering, gevoelswaarde, dubbelzinnigheid en betekenisbeschrijving.
Titel
Woorden en hun betekenis
Auteur
Ton Den Boon
Taal
Nederlands
Uitgever
Den Haag: SDU, 2001
171 p.
ISBN
90-1208-984-0
Plaatsingssuggestie
Nederlands 835 (SISO) Nederlands ; Woordenboeken (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 9 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Van één van de twee hoofdredacteuren van Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal informatie en bedenkingen i.v.m. de geschiedenis van woorden en het verband tussen woorden en hun betekenis, geschikt in vijf delen: woorden en hun betekenis, betekenisverandering, de gevoelswaarde van woorden, ambiguïteit en betekenisbeschrijving. In het eerste en tweede hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de referentiële functie van betekenis bij monosemen en polysemen. Naast de eigenlijke betekenis ook de afgeleide betekenissen: metaforische betekenissen, metonymische betekenissen en de morfologische valentie. Het derde hoofdstuk handelt over de gevoelswaarde van woorden, het vierde over de stilistische en grammaticale betekenis van woorden, van de semasiologie en de onomasiologie. De weergave van de inhoud kan de indruk wekken dat dit een saai opsommend boek is. Niets is minder waar. De talrijke verduidelijkende, aansprekende en vaak geestige voorbeelden verhelderen wat wordt gesteld e…Lees verder
Na de inleiding, waarin de auteur, een van de hoofdredacteuren van Van Dale, ingaat op verschillende soorten betekenis, volgen vijf afdelingen. Daarvan zijn de eerste twee, respectievelijk 'woorden en hun betekenis' en 'betekenisverandering' het langst; ze zijn ook onderverdeeld in meer hoofdstukken. De andere afdelingen zijn: 'de gevoelswaarde van het woord', 'ambiguïteit' en 'betekenisbeschrijving'. Een boekje waarin veel taalliefhebbers iets van hun gading kunnen vinden. Uiteraard degenen die belangstelling hebben voor woordbetekenis, maar ook woordenboekliefhebbers en -gebruikers (in het deel over betekenisbeschrijving), taalkundig geïnteresseerden in de woordvorming, en ook letterkundig geïnteresseerden (m.n. in de hoofdstukken over metonymie en metaforiek). Hoewel het boek niet voor specialisten is geschreven, lijkt voor een goed begrip enige taalkundige voorkennis noodzakelijk, al biedt de woordenlijst achterin hulp. Literatuur en alfabetisch register besluiten deze uitgave, di…Lees verder

Suggesties