Boek
Nederlands
Andere formaten
Toegankelijke formaten:

Tsjilp, zegt de vis

Wally De Doncker (auteur), Veerle Derave (illustrator)
+1
Tsjilp, zegt de vis
×
Tsjilp, zegt de vis Tsjilp, zegt de vis
Doelgroep:
Vanaf 6-8 jaar
Mus zit treurig langs de sloot en kijkt naar haar spiegelbeeld. Ze wil liever een ander dier zijn. Vanaf ca. 7,5 jaar.
Onderwerp
Anders zijn, Dieren
Titel
Tsjilp, zegt de vis / Wally de Doncker ; met ill. van Veerle Derave
Auteur
Wally De Doncker
Illustrator
Veerle Derave
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2004
90 p. : ill.
ISBN
90-5908-095-5

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 150 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Mus is niet tevreden over haar bestaan als mus. Ze ruilt haar mussengedaante met vriendje vis. Maar de ervaringen en contacten met andere dieren in hun nieuwe bestaan leren hen dat ze in hun hoofd altijd 'mus' en 'vis' blijven.

Het verhaal is geschreven met voornamelijk eenlettergrepige woorden. Dit eerste lezersniveau strook niet met de filosofische inhoud. Vooral de eerste hoofdstukken, het redeneren over de gedaanteverwisseling, zijn te verwarrend en daardoor niet uitnodigend om verder te lezen. Jammer, want precies de volgende hoofdstukken, waarin de mus en de vis verschillende dieren met hun specifieke eigenschappen ontmoeten, worden spannender.

Het boekje kan voor volwassenen een aanleiding zijn om met kinderen over hun eigenheid te filosoferen. [Jet Marchau]
Langs de sloot zit een mus te kijken naar haar spiegelbeeld in de sloot. Eigenlijk zou ze wel eens iets anders dan een mus willen zijn. Gebruikmakend van een spreuk wisselt ze met vis van lichaam, maar niet van gedachten (‘Ik blijf wie ik ben in mijn hoofd’). Maar het blijkt niet eenvoudig, soms zelfs gevaarlijk te zijn om in een andere gedaante te leven, en soms gaat het dan ook bijna mis. Aan het slot wil vis weer terug naar zijn eigen gedaante, maar mus niet. Het verhaal is geschreven in een poëtische stijl, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van eenlettergrepige woorden, waardoor het verhaal zelfstandig te lezen is door zevenjarigen. De mooie zwartwitillustraties, evenals de vormgeving sluiten uitstekend hierop aan. De filosofische inhoud van het verhaal, het omgaan met je eigen identiteit en de vraag of je die zou behouden als je in een ander lichaam zou zitten, is echter niet eenvoudig voor deze leeftijdscategorie en het boek zal dan ook waarschijnlijk vooral tot zijn recht ko…Lees verder

Tsjilp, zegt de vis

Op een dag is mus het beu een mus te zijn. En vis wil wel eens iets anders dan vis zijn. Zo gebeurt het dat mus vis wordt en vis mus. Maar na een tijdje van elkaars leven te hebben geproefd, wil vis (die mus is) terug vis zijn. Mus (die vis is) wil vis blijven. En zo worden mus en vis, vis en vis. Als u zich bij deze korte beschrijving al afvraagt: ‘wie is nu wie?’, dan heeft u het gevoel te pakken dat u besluipt bij het lezen van dit boekje. De bedoeling was een filosofisch verhaaltje brengen over vragen als: ‘Blijf je altijd wie je bent? Zelfs al wil je het anders? Blijf je altijd wie je bent ook al willen de anderen het niet?’ (zie achterflap). De aandacht van de meeste lezers zal vrees ik uitgaan naar het proberen te onderscheiden van de personages. Zeker voor kinderen lijkt dit me erg moeilijk (voorlezen is zeer moeilijk). Het enige onderscheid dat gemaakt wordt is visueel. Mus is bij het begin van het verhaaltje bleek en vis is grijs. Wanneer ze de plaats van de andere innemen, …Lees verder

Over Wally De Doncker

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Svklimkin

Wally De Doncker (Tielt, 19 mei 1958) is een Vlaams jeugdauteur.

Biografie

De Doncker probeert in zijn boeken heel alert te reageren op wat er rondom hem gebeurt. De gebeurtenissen in zijn leven (of van mensen rondom hem heen) zijn zijn voornaamste inspiratiebron. Hij probeert zowel kinderen als volwassenen te boeien. Dat lijkt hem nog te lukken ook, want zijn boeken zijn verkrijgbaar in meer dan achttien landen.

De Doncker was leraar leesbevordering op de lagere school van het college van Dendermonde en is de grondlegger van de taalleesmethode "Leesdraak". Voor een aantal Vlaamse en Nederlandse tijdschriften schrijft hij bijdragen over de internationale dimensie van de kinder- en de jeugdliteratuur. Verder was hij president van IBBY-Internationaal (2014-2018) en maakte hij deel uit van de redactieraad van het Amerikaanse kritisch-literaire tijdschrift over kinder- en jeugdliteratuur "The Lion and the Unicorn". Samen met …Lees verder op Wikipedia

Suggesties