Boek
Nederlands

Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

+1
Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900
×
Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

Staatkundig, sociaal en cultureel is de negentiende eeuw een eeuw van onophoudelijke beweging en verandering. Alle landen zijn op zoek naar een eigen nationale identiteit, ook Nederland en België, die na een korte mesalliance weer eigen wegen gaan. Daarnaast zijn het de opeenvolgende internationale stromingen van romantiek, realisme en naturalisme die tot keuzes dwingen en leiden tot nieuwe benade
Titel
Alles is taal geworden : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900
Auteur
Willem Van den Berg Piet Couttenier
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 2009
833 p., [24] p. pl. : ill.
ISBN
9789035133594
Plaatsingssuggestie
Nederlands 855 (SISO) Nederlandse literatuur ; Nederlandse literatuur (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Alles is taal geworden heet het recentste deel van de literatuurgeschiedenis die de Taalunie op het getouw heeft gezet. Het lijvige boek tracht een blik te werpen op de literatuur in de 19e eeuw "vanuit het perspectief van die tijd". Zoals in alle tot nu toe verschenen delen is de structuur bijzonder transparant. Willem van den Berg en Piet Couttenier hebben de 19e eeuw onderverdeeld in drie tijdvakken (1800-1830, 1830-1860 en 1860-1900) die op hun beurt drie delen bevatten, met elk een genre: poëzie, proza en toneel. Meestal gaat daar een schets aan vooraf van de belangrijkste tendensen of wijzigingen in het literaire leven. Constanten in deze inleidingen zijn tijdschriften, waarin ook de literaire kritiek tot ontwikkeling kwam, en diverse soorten genootschappen die een cruciale rol speelden in de 19e-eeuwse literatuurproductie en -consumptie. Bij de behandeling van de genres wisselen algemene beschouwingen over bv. de opmars van het proza af met auteursportretten, die erg tal…Lees verder
Dit lijvige boek maakt deel uit van een minstens zevendelige serie die de Noord- en Zuid-Nederlandse letterkunde behandelt van de vroegste, middeleeuwse tijd tot 2005. De negentiende eeuw wordt in dit boek in tegenstelling tot in vroegere handboeken niet behandeld als een min of meer armzalige, saaie tijd. Benadrukt wordt dat de literatuur niet langer alleen het terrein van een elite is, maar een meer sociale betekenis krijgt, beoefend wordt in verenigingen, in dichtgenootschappen. Eerherstel wordt gegeven aan figuren als Bilderdijk, Geertruida Bosboom-Toussaint en anderen. Door niet langer 1880 als belangrijke cesuur te zien, maar een grens in 1900 te leggen worden wel Frederik van Eeden en consorten in tweeën 'geknipt'. Een wetenschappelijk werk, maar niettemin zeer leesbaar, met een indrukwekkend lange literatuurlijst, maar geen voetnoten. Een onmisbaar naslagwerk over de Nederlandse letterkunde. Met enkele katernen illustraties in kleur.

Suggesties