Boek
Nederlands

Een waardig levenseinde

Wim Distelmans (auteur)
+1
Een waardig levenseinde
×
Een waardig levenseinde Een waardig levenseinde

Een waardig levenseinde

Praktische informatie rond palliatieve zorg, stervensbegeleiding en euthanasie, waarbij wordt uitgegaan van de situatie in Vlaanderen.
Titel
Een waardig levenseinde
Auteur
Wim Distelmans
Taal
Nederlands
Editie
Vijftiende, volledig herziene druk
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2020 | Andere uitgaves
357 p.
ISBN
9789089248268 (hardback)
Plaatsingssuggestie
603.2 (SISO) Dood ; Stervensbegeleiding (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Meer dan 100 keer in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit boek heeft als doel een kritische kijk te geven op de wijze waarop technische mogelijkheden van de geneeskunde ingezet kunnen worden voor menselijk welzijn. Daarom focust de auteur niet alleen op het stervensmoment, maar op de gehele periode van leven met een levensbedreigende ziekte. Uiteraard klinkt doorheen het boek dan ook een pleidooi tegen therapeutische hardnekkigheid. De doelgroep is zeer ruim: zowel alle mensen die professioneel betrokken zijn bij mensen met een levensbedreigende ziekte als de patiënten zelf (samen met hun familie, vrienden). Beide groepen krijgen uitvoerige informatie, waarbij de ene soort informatie eerder voor de eerste groep en de andere soort informatie eerder voor de tweede geschreven is. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan het begrip 'palliatieve zorg', omdat een duidelijke omschrijving van dit begrip absoluut noodzakelijk is nadat het doorheen de politiek getinte discussies van de voorbije jaren erg belast is en vaak met andere begrippen verwa…Lees verder
In dit boek werpt Wim Distelmans, kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, een kritische blik op de palliatieve zorgverlening. Eerst gaat Distelmans uitvoerig in op het begrip 'palliatieve zorg' en de verschillende palliatieve zorgmodellen. Daarna bespreekt de auteur de Vlaamse context en die van andere landen waar een euthanasiewet van kracht is. Verder is er aandacht voor de positieve en negatieve gevolgen van therapieën, voor psychologische, sociale en spirituele hulp, beslissingen over het levenseinde, en het belang van rouwen. Ten slotte gaat de auteur onder meer in op de therapeutische hardnekkigheid en houdt hij een pleidooi voor een integrale zorgcultuur. Daarna volgen een bijlage voor professionals (met tips bij technieken en medicatie), een literatuurlijst, en een lijst met nuttige adressen en websites. Een interessante uitgave voor zorgverleners, patiënten en hun omgeving. Overzichtelijk opgemaakte hardcover, verlucht me…Lees verder

Over Wim Distelmans

Wim Distelmans (Brasschaat, 2 februari 1952) is een Belgisch oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, voorvechter in België voor de erkenning van palliatieve zorg en voor de mogelijkheid om euthanasie te kunnen laten uitvoeren.

Biografie

Distelmans volgde lager onderwijs in Antwerpen en Brasschaat en middelbaar onderwijs in het Koninklijk Atheneum Brasschaat (Latijn-Wiskunde). Zijn hogere studies volgde hij aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen en aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij studeerde tussen 1988 en 1992 radiotherapie en oncologie aan de VUB alwaar hij oprichter, specialist en professor palliatieve geneeskunde is.

Wim Distelmans stond als oprichter mee aan de wieg van de oprichting van de verschillende organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum Waardig Levenseinde w.e.m.m.e.l.. Hij is onder andere voorzitter van het Forum Palliatieve Zorg, Omega en het Cédric Hèle …Lees verder op Wikipedia