Boek
Nederlands

Naakt en wit, een ademende steen : thematische verkenning van de Nederlandse poëzie van na 1945 tot omstreeks 2000

Naakt en wit, een ademende steen : thematische verkenning van de Nederlandse poëzie van na 1945 tot omstreeks 2000

In de reeks:
Op basis van acht themavelden wordt de Nederlandse poëzie van Wereldoorlog II tot 2000 verkend. De thema’s vormen het alibi om zowel het verschijnsel poëzie als een aantal relevant geachte inhoudelijke of formele kruisverbindingen te doen oplichten. Deze opdeling in thema’s belicht het veelkantige, het prismatische van poëzie. Een beschouwing over de elementen en de tijd laat de filosofische kant
Titel
Naakt en wit, een ademende steen : thematische verkenning van de Nederlandse poëzie van na 1945 tot omstreeks 2000
Auteur
Yvan De Maesschalck Herman Henderickx
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2003
157 p.
ISBN
90-441-1387-9
Plaatsingssuggestie
Nederlands 855.7 (SISO) Boekbesprekingen (ZIZO)

Beschikbaarheid in Vlaamse bibliotheken

Besprekingen

Dit boek is op te vatten als een kleine thematische bloemlezing uit de Vlaamse en Nederlandse poëzie van na de Tweede Wereldoorlog, voorzien van tamelijk uitvoerig interpretatief en vergelijkend commentaar. Het boek is daartoe opgedeeld in min of meer essayistische hoofdstukken, die elk aan de hand van gemiddeld tien gedichten een aspect van poëzie naar voren brengen, achtereenvolgens: de elementen, de liefde, de vergelijking (zoals), de moeder, Icarus, de tijd, de dood, het gedicht zelf. Hiermee komen zowel filosofische als existentiële, autobiografische, mythologische en poëticale kanten van het gedicht aan de orde. De gekozen, en besproken, gedichten worden niet-chronologisch behandeld, maar tegen elkaar aan gezet waardoor tegenstellingen of onvermoede overeenkomsten zichtbaar worden. De keuze van de gedichten is persoonlijk en schuwt het geijkte niet, maar kiest anderzijds ook het onverwachte. De nadruk ligt op dichters als Kopland, De Coninck, Nolens, Tritsmans, Ducal, Andreus, K…Lees verder

Suggesties