Prisma woordenboek Nederlands
volledig en steeds up-to-date
- het meest omvangrijke pocketwoordenboek Nederlands
- met de verklaring van 42.000 woorden
- 55.000 woordbetekenissen in heldere taal omschreven
- permanent bijgewerkt, dus altijd actueel
speciaal voor België
- inclusief ca. 17.000 nieuw toegevoegde Belgisch Nederlandse woorden en zegswijen
- daarm
Title
Nederlands
Author
A.A. Weijnen A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen
Adapter
M.A. Hofman
Language
Dutch
Edition
42ste herz. dr.
Publisher
Utrecht: Het Spectrum, 2007 | Other editions
650 p. + cd-rom
ISBN
9789027457042 (boek + cd-rom) 9789027447395 (boek)
Placing suggestion
Nederlands 831 (SISO)

Availability in Flemish libraries

More than 12 times in Flemish libraries

Reviews

Deze 35e druk is een geactualiseerde en grondig herziene uitgave van dit handwoordenboek in pocketformaat: bijna duizend nieuwe trefwoorden (+75 blz.). Bovendien werd de typografie helderder en de letter iets groter. Vanaf de 33e druk is het beschikbaar in de nieuwe Nederlandse spelling. Het geeft de betekenis van circa vijfenveertigduizend woorden uit het bovengewestelijke hedendaagse Nederlands. Ieder lemma bevat ook gegevens over woordsoort, verbuiging/vervoeging, klemtoon en evt. spreekwoorden en uitdrukkingen. Bij vreemde woorden wordt de uitspraak fonetisch aangeduid. Het alfabetisch geordende verklarende deel volgt op de twee pagina's lange aanwijzingen voor het gebruik, het korte voorwoord en op de lijst van gebruikte afkortingen. In enkele gevallen wijkt de spelling in dit woordenboek af van de nieuwe spelling in het Groene Boekje: de betreffende gevallen zijn met een sterretje gemarkeerd, terwijl ook de officiële spelling vermeld is. Het boek bevat elementaire, niet te gedet…Read more