Book
Multiple languages

Het continent van de gave

Abdellatif Laâbi (author), Bart Vonck (compiler)
Keuze uit het werk van de Marokkaanse dichter (1942- ) met vertaling.
Title
Het continent van de gave / Abdellatif Laâbi ; keuze, vertaling en naw. door Bart Vonck
Author
Abdellatif Laâbi
Compiler
Bart Vonck
Language
Multiple languages, Dutch, French
Original language
French
Publisher
Leuven: P, 2007 | Other editions
176 p.
Note
Gedichten in het Nederlands en het Frans
ISBN
9789077757680

Availability in Flemish libraries

Reviews

Abdellatif Laâbi (Fez, 1942) is een van de belangrijkste levende Marokkaanse dichters. Hij leidde een turbulent leven, waarbij hij als politiek activist zelfs negen jaar in de gevangenis terechtkwam. Deze royale selectie uit zijn poëzie werd uit het Frans vertaald door dichter Bart Vonck, die ook een uitgebreid nawoord schreef. Het werk van 1965 tot 1967 is weinig voldragen, en Vonck heeft er terecht voor geopteerd daarvan slechts enkele gedichten ter kennismaking aan te bieden. Interessanter is wat Laâbi na 1972 heeft geschreven. Zo zet hij in de bundel 'Kroniek uit de citadel van de ballingschap' breedvoerig uiteen wat het schrijven voor hem betekent. Het zijn huiveringwekkende woorden van een man wiens enige houvast de pen is, al stelt de dichter ook de woorden zelf ter discussie. Hier is een dichter aan het woord met een boodschap, maar dat belet hem soms ook om voldoende aandacht te schenken aan de vorm. Laâbi is dan ook op zijn best als hij zich niet te expliciet op de boodschap…Read more

About Abdellatif Laâbi

CC BY-SA 3.0 - Image by Ji-Elle

Abdellatif Laâbi (born 1942) is a Moroccan poet, journalist, novelist, playwright, translator and political activist.

Laâbi, then teaching French, founded with other poets the artistic journal Souffles, an important literary review in 1966. It was considered as a meeting point of some poets who felt the emergency of a poetic stand and revival, but which, very quickly, crystallized all Moroccan creative energies: painters, film-makers, men of theatre, researchers and thinkers. It was banned in 1972, but throughout its short life, it opened up to cultures from other countries of the Maghreb and those of the Third World.

Abdellatif Laâbi was imprisoned, tortured and sentenced to ten years in prison for "crimes of opinion" (for his political beliefs and his writings) and served a sentence from 1972 to 1980. He was, in 1985, forced into exile in France. The political beliefs that were judged criminal are reflected in the following comment, for example: "Everything wh…Read more on Wikipedia