Book
Dutch

De optimisten hebben de wereld : Frans Masereel en de christelijke arbeidersbeweging

ACV-Kempen (author)

De optimisten hebben de wereld : Frans Masereel en de christelijke arbeidersbeweging

Dit boek verschijnt naar aanleiding van de honderdste verjaardag van ACV-Kempen. In 1905 werd in Turnhout het Verbond der Christene Vakverenigingen opgericht. Daarmee kreeg de ontluikende arbeidersbeweging ook in de Kempen een organisatorische vorm. De vakvereniging moest zorgen voor een tegenmacht om de armzalige leef- en werkomstandigheden van de arbeiders van toen te verbeteren. En om te ijver
Title
De optimisten hebben de wereld : Frans Masereel en de christelijke arbeidersbeweging
Author
ACV-Kempen
Language
Dutch
Publisher
Berchem: EPO, 2005
99 p. : ill.
ISBN
90-6445-374-8
Placing suggestion
317.22 (SISO) Geschiedenis van België ; Sociaal-economisch (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 19 times in Flemish libraries

Reviews

Gelegenheidsuitgave bij de viering van honderd jaar ACV-Kempen. De brochure bundelt een dertigtal korte (één à drie pagina's) bijdragen van ACV-vakbondsleiders, stafmedewerkers, propagandisten en militanten, die elk op een min of meer persoonlijke manier een aspect, een episode, een heuglijke ervaring, een gebeurtenis (een ontslag, een staking, een herdenking of een specifieke vakbondssector voorstellen of bespreken. Niet alles is even origineel of waardevol: er zijn ook teksten bij met nogal clichématig en/of sloganesk taalgebruik. Elke bijdrage gaat vergezeld van één of soms meer afbeeldingen van houtsneden -- in totaal zowat een vijftigtal -- van Frans Masereel, die in de jaren '60 bevriend werd met de historicus van de christelijke arbeidersbeweging, dr. S.H. Scholl. Aan Masereel zelf, aan pater Scholl en aan de met hen bevriende cineast Frans Buyens zijn korte teksten gewijd. Deze uitgave is evenwel interessanter voor de studie van de arbeiders- en vakbondsbeweging dan als kunsth…Read more