Book
Dutch

Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw

Ada Deprez (editor)

Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw

Met deze door de Academie bezorgde Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw - waarmee tevens haar nieuwe reeks Studies op het gebied van de moderne Nederlandse literatuur wordt geïnaugureerd - wil de redactie alvast ten dele de leemte vullen die in Baurs Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden was gelaten door het uitblijven van het aan de Vlaamse negenti
Title
Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw / onder red. van Ada Deprez ... [et al.]
Editor
Ada Deprez
Language
Dutch
Publisher
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999-2003
3 dl.
ISBN
90-72474-24-4 90-72474-39-2 90-72474-53-8
Placing suggestion
Nederlands 855 (SISO) Nederlandse literatuur ; Vóór 1880 (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 22 times in Flemish libraries

Reviews

Net als de belangstelling, is ook de productie van de wetenschappelijke geschiedschrijving over de Vlaamse literatuur uit de 19de eeuw nooit overweldigend geweest. Naast het wetenschappelijk basisapparaat ontbrak bovendien lange tijd ook een meer systematische aanpak met aandacht voor literaire opvattingen en systemen, voor sociologische en comparatistische aspecten en voor de teksten zelf. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat precies deze periode onbeschreven bleef in de prestigieuze meerdelige Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden van F. Baur (Standaard). De redenen hiervoor worden omstandig toegelicht in het 'Ten geleide' bij deze bundel. Daarin geeft Ada Deprez een verhelderende kijk op de moeizame vooruitgang van de literaire geschiedschrijving over deze periode en wordt de huidige stand van het onderzoek ter zake geschetst -- daarvoor zijn overigens ook de uitvoerige bibliografieën van groot belang.
In een eerste luik behandelt Walter Gobbers zowel …Read more
Over de Vlaamse literatuur in de 19e eeuw wordt nog weinig gepubliceerd, op een enkele auteur na. Nochtans is die periode meer dan de moeite waard. Enige begeleiding is evenwel noodzakelijk en daarin komt deze reeks van drie Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw tegemoet. In dit tweede deel komen drie onderwerpen uitgebreid aan bod. Walter Gobbers neemt het beschouwend proza onder de loep, zowel essayistisch als wetenschappelijk. Het lijkt nu bijna onwaarschijnlijk, maar in de 19e eeuw verschenen in Vlaanderen meer dan dertig Nederlandstalige tijdschriften. De hoofdbrok in dit artikel gaat uiteraard over de literaire kritiek en het is soms wel grappig om vast te stellen welke criteria er gehanteerd werden. Maar uiteraard was er heel wat essayistisch en wetenschappelijk proza dat allerlei gebieden bestreek. Belangrijk daarbij was het begin van het onderzoek naar en de editie van de vele Middelnederlandse handschriften.

Christia…Read more
Els Witte schetst de sociale en politieke achtergronden van het 19e-eeuwse Vlaanderen, waarbinnen die literatuur zou groeien en zijn plaats zou opeisen. Ada Deprez belicht de dichtwedstrijden en de literaire tijdschriften, gerangschikt per provincie. Vervolgens belicht ze de (21) markantste Vlaamse dichters -- op de West-Vlamingen na, die al in deel twee aan bod kwamen. Frank Peeters ten slotte biedt voor de allereerste keer een volledig overzicht van het theaterleven in Vlaanderen in de 19e eeuw, met zowel een geschiedenis van de theatergezelschappen, als een overzicht van de toneelauteurs. Elk van de drie bijdragen eindigt met een uitgebreide bibliografie, die de geïnteresseerde lezer op nieuwe paden kan sturen. Met dit derde deel komt een belangrijk project aan zijn einde en is de literatuur van Vlaanderen in de 19e eeuw nog eens degelijk in kaart gebracht, én vanuit een hedendaags standpunt. Slechts weinigen schijnen te beseffen hoe belangrijk en hoe interessant die periode gewees…Read more