Book
Dutch

Nederlands-Esperanto-Nederlands

A.J. Middelkoop (author)

Nederlands-Esperanto-Nederlands

Esperanto is de enige taal waarmee u in de gehele wereld terecht kunt. De woordenschat van het Esperanto is praktisch geheel ontleed aan natuurlijke talen. De grammatische structuur werd in hoge mate nieuw ontworpen. Dit woordenboek bevat daarom eveneens uitgebreide spraakkunstregels. Het Esperanto werd in 1954 door de UNESCO erkend en wordt aan ruim twintig universiteiten gedoceerd.
Title
Nederlands-Esperanto-Nederlands
Author
A.J. Middelkoop
Language
Dutch
Publisher
Utrecht: Het Spectrum, 2014? | Other editions
424 p.
Note
Fotomechanische herdr. v. de uitg.: Utrecht, Het Spectrum, 1986
ISBN
9789031503551 (paperback)
Placing suggestion
Esperanto 831 (SISO)
Other languages: