Book
Dutch

Padden

Alain M. Bergeron (author), Michel Quintin (author), Sampar (author)
Wist je dat padden hun hele leven blijven groeien? En dat ze wel 17 jaar oud kunnen worden? Grappige weetjes over padden met stripachtige kleurenillustraties. AVI-E5. Ook makkelijk lezen vanaf ca. 9 t/m 11 jaar.
Subject
Padden
Reading level
AVI E5, AVI 8
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Les crapauds
Publisher
Tilburg: Zwijsen, 2013
63 p. : ill.
ISBN
9789048714216 (hardback)
Placing suggestion
598.2 (SISO) Amfibieën - Reptielen (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

Spelenderwijs leren kinderen van alles over padden. Dit gebeurt via grappige striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een humorvolle zin in een tot drie tekstballonnetjes. De informatieve teksten onder de tekeningen gaan over hun leefgebied, voedsel, eigenschappen, de voortplanting en de jongen. De items zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal vaste personages in de strips waardoor het geheel een eenheid wordt. De gepersonifieerde dieren, vermenselijking door kleding en andere accessoires, zorgen ervoor dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven in de dieren. De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met 'Wist je dat...'. Dat is ook de naam van de serie* waarin de uitgave verscheen. Het leesniveau is AVI-E5. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden. Goed te gebruiken voor op school, maar ook bruikbaar voor thuis of bij de buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite hebben me…Read more

Suggestions