Book
Dutch

Tijgers

Alain M. Bergeron (author), Michel Quintin (author), Sampar (author)
Wist je dat een tijger hoog kan springen? En wel eens mis springt? Grappige weetjes over tijgers met stripachtige kleurenillustraties. AVI-E5. Ook makkelijk lezen vanaf ca. 9 t/m 11 jaar.
Subject
Tijgers
Reading level
AVI E5, AVI 8
Title
Tijgers
Author
Alain M. Bergeron Michel Quintin Sampar
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Les tigres
Publisher
Tilburg: Zwijsen, 2013
63 p. : ill.
ISBN
9789048714278 (hardback)
Placing suggestion
598.95 (SISO) Roofdieren (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 250 times in Flemish libraries

Reviews

Spelenderwijs leren kinderen van alles over tijgers. Dit gebeurt via grappige striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een humorvolle zin in een of twee tekstballonnetjes. De informatieve teksten onder de tekeningen gaan over hun leefgebied, voedsel, jachttechnieken, de voortplanting, de jongen en tot slot de bedreiging door de mens. De items zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal vaste personages in de strips waardoor het geheel een eenheid wordt. De gepersonifieerde dieren, vermenselijking door kleding en andere accessoires, zorgen ervoor dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven in de dieren. De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met 'Wist je dat...'. Dat is ook de naam van de serie* waarin de uitgave verscheen. Het leesniveau is AVI-E5. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden. Goed te gebruiken voor op school, maar ook bruikbaar voor thuis of bij de buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 …Read more

Suggestions