Book
Dutch

De verbeelde gemeenschap : 50 jaar Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale identiteit

Alexander Dhoest (author)

De verbeelde gemeenschap : 50 jaar Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale identiteit

In series:
Wat is de Vlaamse identiteit? Deze vraag deed al veel stof opwaaien. In dit boek argumenteert Alexander Dhoest dat Vlaanderen een 'verbeelde gemeenschap' is. De Vlaamse natie is ingebeeld, omdat ze vooral bestaat in de hoofden van Vlamingen. Ze is ook uitgebeeld, omdat ze gevoed wordt door beelden van Vlaanderen, door voorstellingen en verhalen. Sinds 1953 is de televisie in Vlaanderen een onuitpu
Title
De verbeelde gemeenschap : 50 jaar Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale identiteit
Author
Alexander Dhoest
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Universitaire Pers, 2004
VII, 251 p. : ill.
ISBN
90-5867-374-X
Placing suggestion
095.1 (SISO) Media ; Televisie - Radio (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 10 times in Flemish libraries

Reviews

Televisieseries zorgen niet alleen voor amusement, ze zeggen ook iets over de cultuur waarin ze geproduceerd en bekeken worden. Deze overweging inspireerde Alexander Dhoest om aan de hand van Vlaamse tv-feuilletons, sitcoms en soaps te onderzoeken hoe Vlaanderen 'verbeeld' werd en wordt. Een speurtocht naar het wezen van de Vlaamse identiteit én naar de invloed van (televisie)cultuur op de vorming en evolutie van die identiteit. Voor de auteur is het begrip 'ingebeelde gemeenschap' belangijk. Hij gaat ervan uit dat leden van een gemeenschap (in dit geval Vlamingen) niet verenigd worden doordat ze elkaar kennen, maar wel doordat ze een beeld van hun gemeenschap delen. Daarom wordt een gemeenschap ook 'verteld', zowel via 'hoge' als via 'lage' (populaire) cultuur. Wat televisie betreft, onderscheidt Dhoest "een periode voor en één nà het ontstaan van VTM". Voor VTM werd de Vlaamse identiteit geconstrueerd via het verleden, via een folklore die verbonden was met het begin van de 20e eeuw…Read more