Book
Dutch

Zingen moet ons hart : hymnen

Ambrosius van Milaan (author), Patrick Lateur (translator)
Vertaling van hymnen – gezongen lofprijzingen van God – van de vierde-eeuwse kerkvader en bisschop van Milaan, aangevuld met vertalingen van hymnen uit latere perioden die de vorm van Ambrosius hebben overgenomen.
Subject
Hymnen
Title
Zingen moet ons hart : hymnen / Ambrosius van Milaan ; vertaald en toegelicht door Patrick Lateur
Author
Ambrosius van Milaan ca.339-397 (heilige)
Translator
Patrick Lateur
Language
Dutch
Original language
Latin
Publisher
Eindhoven: Damon, 2019
135 p.
ISBN
9789463401630 (paperback)

Availability in Flemish libraries

More than 7 times in Flemish libraries

Reviews

In een handzame uitgave zijn de hymnen vertaald van de vierde-eeuwse kerkvader en bisschop van Milaan, Ambrosius (gestorven in 397 na Chr.). Een hymne is een gezongen lofprijzing van een god. De hymnen van Ambrosius hebben een vaste vorm van telkens vier verzen van vier jambische versvoeten. Deze vroege christelijke hymnen zijn het begin van een lange traditie en zijn zelf geworteld in de heidense Latijnse literatuur, onder andere de gedichten van Horatius en Vergilius. De bekende Vlaamse vertaler Patrick Lateur vertaalt ze fraai in vierregelige strofen. Behalve veertien hymnen van Ambrosius heeft hij ook dertien hymnen uit latere perioden (vierde tot negende eeuw) toegevoegd, die de vorm van Ambrosius hebben overgenomen. De Latijnse tekst en vertaling zijn op naast elkaar liggende pagina's afgedrukt. Met inleiding en verklarende aantekeningen.

Suggestions

Publications about this work in the library