Book
Dutch

Kinderen met dyscalculie

Annemie Desoete (author), Tom Braams (author)
Informatie over de diagnose, preventie en aanpak van rekenstoornissen bij jonge kinderen voor leerkrachten in het basisonderwijs en ouders.
Title
Kinderen met dyscalculie
Author
Annemie Desoete Tom Braams
Language
Dutch
Edition
3
Publisher
Amsterdam: Boom, 2010 | Other editions
174 p. : ill.
ISBN
9789085063681 (paperback)
Placing suggestion
464.2 (SISO) Leer- en gedragsproblemen (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

In tegenstelling tot dyslexie is er over dyscalculie weinig bekend bij het grote publiek (ouders, leraren). Dit boek presenteert een leesbare schets van dit intrigerende thema: dyscalculie wordt goed gedefinieerd, er is aandacht voor de verschijningsvorm in school, diagnose, behandelprincipes en instructieaanpak in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. In publicaties over dyscalculie wordt meestal gesproken over kenmerkende aspecten als ernstige en hardnekkige problemen met rekenen bij iemand die andere dingen wel goed kan leren (en worden dus niet veroorzaakt door een verminderde intelligentie). De inhoud van deze publicatie is - hoewel specialistisch - begrijpelijk, helder en praktijkgericht. De informatie wordt afgewisseld met casussen, reken- en tekenvoorbeelden, tabellen, schema's en eenvoudige zwart-witillustraties. Met name het hoofdstuk over specifieke instructieaanpak voor de basisschool is erg sterk omdat het leraren en begeleiders op inzichtelijke wijze handvatten …Read more

Suggestions