Book
Dutch

"Ik houd er niet van, al te zeer begrepen te worden" : de kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk

Annick Cuynen (author)

"Ik houd er niet van, al te zeer begrepen te worden" : de kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk

Simon Vestdijk (1898-1971) heeft de Nederlandse Letteren een kwalitatief hoogstaand en veelzijdig oeuvre nagelaten, dat een vergelijking met de productie van Europese generatiegenoten moeiteloos kan doorstaan. Wellicht verklaart de omvang van dit oeuvre waarom de Vestdijkstudie zich tot op heden vrijwel exclusief toespitst op deelaspecten ervan. In "Ik houd er niet van, al te zeer begrepen te word
Subject
Vestdijk, Simon
Title
"Ik houd er niet van, al te zeer begrepen te worden" : de kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk
Author
Annick Cuynen
Language
Dutch
Publisher
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001
413 p.
ISBN
90-72474-40-6
Placing suggestion
Nederlands 855.6 (SISO)

Availability in Flemish libraries

More than 7 times in Flemish libraries

Reviews

Sinds Friedrich Nietzsche in Die Geburt der Tragödie (1872) de begrippen apollinisch en dionysisch gebruikt heeft als benoeming voor de tegengestelde krachten die in de Griekse tragedie naar een synthese streven, wordt die oppositie vaak gebruikt om een kunstwerk of een oeuvre te verhelderen.

Annick Cuynen die in 2000 promoveerde op een proefschrift, waarin ze onderzocht heeft hoe Vestdijk over de kunstenaar schrijft en hoe hij zichzelf als kunstenaar beschouwt, heeft de spanning tussen het apollinische principe (maat en harmonie) en het dionysische (roes en extase) in het omvangrijke oeuvre van Vestdijk (1898-1971) beschreven. In zowat de helft van de 52 romans die Vestdijk geschreven heeft treden kunstenaars als hoofdpersonage of als een belangrijk nevenpersonage op. Het gaat om beeldhouwers, schilders, musici, romanciers en dichters die vrijwel altijd fictionele figuren zijn; de schrijvers zijn in de meerderheid. Ook in enkele grote poëziecycli, zoals Mnemosyne in …Read more