Book
Dutch

Nagelaten gedichten

Anton Van Wilderode (author), Patrick Lateur (compiler)
Keuze uit het ongepubliceerde werk van de Vlaamse dichter (1918-1998).
Title
Nagelaten gedichten / Anton van Wilderode ; een keuze door Patrick Lateur
Author
Anton Van Wilderode
Compiler
Patrick Lateur
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2005
116 p.
ISBN
90-209-6054-7

Availability in Flemish libraries

More than 50 times in Flemish libraries

Reviews

Enkele jaren nadat hij de monumentale editie van het verzameld dichtwerk van Anton van Wilderode bezorgde, brengt Patrick Lateur nu een beperkte selectie van diens 'nagelaten gedichten'. Het opzet en de vormgeving zijn ditmaal een stuk bescheidener, wellicht ook omdat de uitgever zich wat voorzichtiger opstelde. Het is inderdaad zo dat Van Wilderode, de laatste Vlaamse priester-dichter, bij zijn overlijden een groot aantal verzen in mappen en plakboeken naliet. Uit die enorme hoeveelheid maakte de samensteller een keuze van de verzen die kwalitatief het meest interessant waren. In een beperkte, maar instructieve verantwoording wordt de oorspronkelijke vindplaats van de geselecteerde teksten (nagelaten verzen maar ook enkele verspreid gepubliceerde gedichten) voldoende nauwkeurig aangegeven; de toelichtingen zijn dus informatief zonder abundant te willen zijn (zoals tegenwoordig in uitgaven nogal eens gebeurt). Hoofdbrok is en blijft de lyriek zelf, die door Lateur is geconcentreerd ro…Read more
De priester-dichter-leraar Anton van Wilderode (ps. van Cyriel Coupé, 1918-1998) heeft zijn stempel gedrukt op tal van aspecten uit het letterkundig, cultureel en maatschappelijk leven in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. Hij is een van de grote dichters van zijn generatie. In 1999 verscheen het volledig dichtwerk, een bundeling van alle eerder in 24 bundels en andere publicaties verschenen gedichten. Deze uitgave werd verzorgd door Patrick Lateur. In de nalatenschap van de dichter werden nog vele nooit eerder gepubliceerde gedichten gevonden. Lateur nam het hele nagelaten werk en de verspreide verzen door en selecteerde daaruit de mooiste gedichten. Deze bundel is geordend aan de hand van zeven centrale thema's die het werk van Wilderode kenmerken: schrijven, herinneren, wonen, reizen, lezen, verbeelden en geloven. Elk thema is voorzien van een motto ontleend aan de gebundelde gedichten. Ook deze nagelaten gedichten bevestigen de kwaliteit van het dichterschap. Ook nu kom je juw…Read more

About Anton Van Wilderode

Cyriel Paul Coupé (1918–1998) was a Belgian diocesan priest, teacher, writer and poet, also known by the pseudonym Anton van Wilderode.

Life

Coupé was born in Moerbeke-Waas on 28 June 1918. He was ordained as a priest on 21 May 1944 in the Diocese of Ghent. He graduated in Classical philology at the Catholic University of Leuven. From 1946 until his retirement in 1982, he worked as a teacher in Sint-Niklaas at the St. Joseph Minor Seminary. Among his pupils were Paul Snoek and Tom Lanoye.

He made his literary debut in 1939, with the short story Dis al ("This is all") in the magazine Nederland. His debut as a poet followed in 1943, with the collection of poems De moerbeitoppen ruischten ("The mulberries rustled"). He was cofounder of the magazine Podium (1943–1944). In 1947, he became editor of Dietsche Warande en Belfort. He wrote many poems for special oc…Read more on Wikipedia

Suggestions