Book
Dutch

Over het geheugen, de slaap en de droom

Aristoteles (author), Philip Van der Eijk (translator)
Vier korte verhandelingen van de Griekse filosoof (384-322 v.Chr.).
Title
Over het geheugen, de slaap en de droom / Aristoteles ; vertaald., ingeleid en van aantekeningen voorzien door Philip van der Eijk
Author
Aristoteles
Translator
Philip Van der Eijk
Language
Dutch, Ancient Greek (to 1453)
Publisher
Groningen: Historische Uitgeverij, © 2003
108 p.
ISBN
9789065540188 (paperback) 90-6554-018-0 (paperback)
Placing suggestion
153.3 (SISO) Filosofen ; Filosofen (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 12 times in Flemish libraries

Reviews

Is Aristoteles een bioloog en een psycholoog? Hij wordt zelden zo genoemd maar feit is dat hij in enkele minder gekende teksten stappen zette op deze terreinen. In het verlengde van zijn beter gekende werk over de ziel, De anima, schreef de Griekse wijsgeer een reeks korte geschriften die later de titel Parva naturalia meekreeg wat zoveel betekent als verhandelingen over natuurverschijnselen. Vier van deze teksten werden hier vertaald. Het zijn de verhandelingen over het geheugen en de herinnering, slapen en waken, dromen en het voorspellen van de toekomst in de slaap. Aristoteles benadrukt hierbij opmerkelijk sterk de anatomische en fysiologische processen. Over dromen en hun betekenis huldigt hij zelfs moderne opvattingen en hij verwerpt in elk geval hun vermeende goddelijke oorsprong en hun voorspellende waarde. Een lange en zeer verhelderende inleiding biedt vooraf de nodige uitleg over het werk en het denken van Aristoteles en situeert de vier vertaalde teksten in z…Read more
De titanen-onderneming van de Historische Uitgeverij om van het werk van de Griekse wijsgeer Aristoteles becommentarieerde vertalingen in het Nederlands te brengen, maakt goede vorderingen. Nu is verschenen 'Over het geheugen, de slaap en de droom', een viertal kleine geschriften over een onderwerp dat meer dan ooit belangstelling geniet, ook bij niet-specialisten. De bewerking is voorbeeldig: een goede vertaling met uitvoerige inleiding, een glossarium van noties die Aristoteles hanteert, een register en een bibliografie met grotendeels recente literatuur. Het is het werk van de Nederlandse graecus Ph. van den Eijk, hoogleraar in het Engelse Newcastle, en ook auteur van het deeltje 'Over melancholie'. Het bijzondere van de uitgave is dat het de eerste Nederlandse vertaling van het viertal verhandelingen betreft. Veel lof dus - slechts de uitvoering van het boek staat tegen: te schreeuwerig en geen mooie vorm. Maar daarvoor is kennelijk bewust gekozen (gezien de eerdere delen). Paperb…Read more

About Aristoteles

Aristotle (; Greek: Ἀριστοτέλης Aristotélēs, pronounced [aristotélɛːs]; 384–322 BC) was a Greek philosopher and polymath during the Classical period in Ancient Greece. Taught by Plato, he was the founder of the Lyceum, the Peripatetic school of philosophy, and the Aristotelian tradition. His writings cover many subjects including physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theatre, music, rhetoric, psychology, linguistics, economics, politics, meteorology, geology and government. Aristotle provided a complex synthesis of the various philosophies existing prior to him. It was above all from his teachings that the West inherited its intellectual lexicon, as well as problems and methods of inquiry. As a result, his philosophy has ex…Read more on Wikipedia