Book
Dutch

De sacraliteit van leven en dood : voor een brede bio-ethiek

Arnold Burms (author), Herman De Dijn (author)

De sacraliteit van leven en dood : voor een brede bio-ethiek

Beschouwing vanuit een filosofisch perspectief van bio-ethische onderwerpen met een rooms-katholieke achtergrond.
Title
De sacraliteit van leven en dood : voor een brede bio-ethiek
Author
Arnold Burms Herman De Dijn
Language
Dutch
Publisher
Kalmthout: Pelckmans, 2011
127 p.
ISBN
9789028963467 (Pelckmans, paperback) 9789086870899 (Klement, paperback)
Placing suggestion
603.1 (SISO) Geneeskunde ; Medische ethiek (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 9 times in Flemish libraries

Reviews

Sinds zowat de tweede helft van de twintigste eeuw genereert de eindeloze dynamiek van het biomedische wetenschappelijke onderzoek een onophoudelijke stroom medisch-technische toepassingen die almaar stoutmoediger ingrepen op het menselijke lichaam toelaten. Het gevolg is dat ons begrip van gezondheid en ziekte, leven en dood, op losse schroeven komt te staan, waardoor we ons geplaatst zien voor steeds nieuwe en onverwachte ethische dilemma’s, met verregaande juridische, sociale en culturele gevolgen. In het kielzog van deze ontwikkelingen kwam vanaf de jaren zestig de bio-ethiek als eigenstandige ethische discipline tot bloei, oorspronkelijk in de Angelsaksische wereld als een tak van applied ethics. Al snel kreeg zij vaste voet in academische en medische middens en raakte vervolgens geïnstitutionaliseerd in velerlei nationale en internationale adviesorganen. Gelet op deze evolutie, hoeft het niet te verwonderen dat de dominante stroming in de bio-ethiek bij uitstek liberaal-p…Read more
Beide auteurs, hoogleraren filosofie, zijn verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en deskundig op het terrein van de bio-ethiek. Zij bespreken thema's over (vooral) begin en einde van het leven en komen tot doorgaans 'conservatieve' conclusies. Daarbij baseren zij zich niet op theologische of religieuze argumentaties, maar kiezen hun vertrekpunt in morele intuïties en ervaringen zoals die door veel mensen worden gedeeld. Niet een voor-gegeven natuurlijke orde is daarbij normatief, maar de inherente betekenisvolheid van reacties van mensen op ervaringen die rechtstreeks verband houden met leven en dood, geboorte en lijden, vruchtbaarheid en begrafenisriten etc. Op de achtergrond van de verhandelingen schemert het rooms-katholieke gedachtegoed door, bijvoorbeeld waar het betreft de verhouding tussen natuur en genade, anders gezegd: de verhouding tussen wat mensen op eigen kracht aan waarheid kunnen bedenken en ervaren en wat hun moet worden geopenbaard. Een moeilijk bo…Read more

Suggestions