Book
Dutch

Mens en dier : vriend of vijand ?

Other title Huilen met de wolven

Barbara Noske (author)

Mens en dier : vriend of vijand ?

Other title Huilen met de wolven

In series:
Kritisch-filosofische en antropologische studie.
Title
Mens en dier : vriend of vijand ?
Other title
Huilen met de wolven
Author
Barbara Noske
Language
Dutch
Edition
Bew. en geactualiseerde ed.
Publisher
Amsterdam: Muntinga, 2001 | Other editions
255 p.
ISBN
90-417-0297-0
Placing suggestion
595 (SISO) Dieren (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

Reviews

B. Noske, van huis uit antropologe, beschrijft hoe dieren in de loop der tijd in de westerse wereld tot object gemaakt zijn en pleit voor een benaderingswijze waarin recht wordt gedaan aan de eigen waarde van het dier. Ze beschrijft materiële aspecten van de mens-dier relatie, waaronder het domesticatie-proces en de bio-industrie, maar ook de ontwikkeling van de wetenschap, filosofie en ethiek. De (dis-)continuïteit tussen mens en dier wordt besproken: wat zijn nu eigenlijk de verschillen? Ten slotte wordt ingegaan op de noodzaak van een antropologie van dieren. De auteur is niet de eerste die deze zinnige boodschap brengt, en hetzelfde geldt met betrekking tot andere deelonderwerpen: vele zijn in andere uitgaven ook en soms diepgaander behandeld. Het brede overzicht maakt dit boek echter tot een nuttige uitgave; de lezersgroep zal waarschijnlijk beperkt blijven tot academisch geschoolden. Paperbackeditie, kleine druk.

About Barbara Noske

Barbara Miriam Noske is a Dutch cultural anthropologist and philosopher. She introduced the concept animal–industrial complex in her 1989 book Humans and Other Animals.

Academic career

Noske holds a MA in socio-cultural anthropology and a PhD in philosophy from the University of Amsterdam. In the 1990s, Noske taught environmental ethics, ecology and ecofeminism at York University in Toronto while a research fellow in the Faculty of Environmental Studies. She then worked as a research fellow at the Research Institute for Humanities and Social Sciences at the University of Sydney.

According to Anne Scott, Noske "was among the earliest feminist authors to raise the question of human relationships with other animals in a non-essentialist manner".

Bibliography

  • Huilen met de wolven: Een interdisciplinaire benadering van de mens-dier relatie. Unpublish…Read more on Wikipedia