Book
Dutch
Title
Hulp
Author
Bart Meuleman
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Querido, 2004
45 p.
ISBN
90-214-7478-6

Availability in Flemish libraries

More than 34 times in Flemish libraries

Reviews

Bart Meuleman heeft zich de jongste jaren in Vlaanderen duidelijk opgeworpen als een veelbelovend theaterauteur. Tegelijk is hij actief als prozaschrijver, met jeugdboeken, en als dichter. Zopas verscheen Hulp, dat op de achterflap door niemand minder dan Leonard Nolens wordt aangeprezen. Meuleman is erin geslaagd om in deze bundel een hecht en hoogst intrigerend poëtisch universum neer te zetten, en niet toevallig is zijn dramatische talent daarbij optimaal aangewend. De bundel bestaat immers uit een aantal gedichten (soms lijken het meer fragmenten uit een groter, ongezegd geheel) waarin een personage aan het woord komt en een ander personage aanspreekt. Die dialogische situatie wordt wel gedramatiseerd, maar nooit concreet gearticuleerd. Men is geneigd om in de twee personages van die communicatie een paar te zien (een man en een vrouw?), maar ook die relatie wordt niet eenduidig aangegeven. Gaat het niet veeleer om een soort van interne monoloog, of misschien zelfs om diver…Read more
De Vlaamse theaterman, essayist en kinderboekenschrijver Bart Meuleman (1965) maakt andermaal zijn debuut als dichter, ditmaal bij een Nederlandse uitgever. In deze tweede bundel na 'Kleine Criminaliteit'*, die geen afdelingen kent, bereikt hij met overwegend korte en vormlosse gedichten een interessant evenwicht tussen beelden en gedachten. Hij plaatst de perspectieven van jong (zogenaamd onschuldig en kwetsbaar) en oud (berekenend en egoïstisch) tegenover elkaar en weet uit dit conflict optimale spanning op te roepen. Belangrijkste hulpmiddel is onder invloed van het theater zijn suggererend vermogen. In veel fragmenten schemert sadisme, die vooral seksueel gericht is, door in op het eerste gezicht argeloze regels, en soms breekt het daar ook doorheen: 'daar ga je, de slaap in. / het is ooit zover kunnen komen. / je kon niet denken. / wat we erg gaan missen – je mergkleurige truitje. / we zullen je trappen tot we dood zijn.' Deze poëzie is weliswaar taalspel maar allesbehalve vrijbl…Read more