Book
Dutch
Other formats
Accessible formats:

Omdat ik ziek werd

Bart Meuleman (author)

Omdat ik ziek werd

Hoe ga je door het leven wanneer je doordrongen bent van de waanzin ervan? Alleen, moeilijk lopend, op het scherpst van de snede. Bart Meuleman schrijft geen mooie gedichten. Geen gedichten die zingen of troost bieden, maar gedichten vol rauwe regels over de kwelling van het bewustzijn en het verlangen daarvan bevrijd te zijn. Schurend, kaal. Maar daardoorheen kiert dan plotseling de schoonheid va
Title
Omdat ik ziek werd
Author
Bart Meuleman
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Querido, 2008
47 p.
ISBN
9789021434575

Other formats:

Accessible formats:

Availability in Flemish libraries

More than 100 times in Flemish libraries

Reviews

Het is alweer lang geleden dat in de dichtkunst in de eerste plaats aan de werkelijkheid werd gerefereerd in plaats van aan de poëzie. De poëzie van Duinker en Michel stond in beider beginjaren vol 'oeh's' en 'ah's', vol kapitalen en uitroeptekens, en bij beiden werd de werkelijkheid volop omarmd. Die diende zich vooralsnog tamelijk ongecompliceerd aan, in bijna tautologische formules: de werkelijkheid was gewoon... de werkelijkheid. Dat zij met 'de werkelijkheid' toch ook wat anders bedoelden dan de ogenschijnlijk altijd zo eenvoudige realiteit van de 'man in de straat', van 'u en ik' en 'iedereen', werd in hun latere poëzie duidelijk. "Ik zwijg over de werkelijkheid", schreef Duinker bijvoorbeeld, en het werkelijke leek zich alleen aan te dienen in een "mist van duidelijkheid" en als "droom". Punt is, hun poëzie was meer dan alleen zichzelf; ze ging in discussie met wat er op dat moment aan poëzieopvattingen voorhanden was, maar die opvattingen werden vooral en in de eerste plaats g…Read more
Meuleman (1965) biedt in deze bundel een samenhangende levensvisie die inzichten opent met betrekking tot de zin(loosheid) van 't leven: een leven dat idealistisch begint en eindigt met het besef dat je "op een wankele motor aan de meeste dingen voorbijdraaft". Je gaat dan "werken aan de nietige lont van 't niksige" of je wordt ziek (titel!). Bij al dat malheur probeert de dichter een modus vivendi te vinden: er is muziek, er zijn dieren en er groeit 'n voorzichtig mededogen met zichzelf en de medemens. Allerlei ondergangsgedachten ten spijt laat Bart Meuleman de schoonheid van de taal zien, vooral in zijn authentieke beeldspraak. Gevoelens van ontgoocheling worden gecoupeerd door nuchtere, soms komische statements over ons bestaan en ons moeizaam functioneren daarin. Kortom: gedichten die je bijblijven. De dichter is ook theatermaker, acteur, vertaler en kenner van popmuziek. Voor zijn veelzijdige werk ontving hij de Cultuurprijs van de KU Leuven.