Book
Dutch

Happy Christmas, happy New York

Bart Stouten (author)

Happy Christmas, happy New York

Title
Happy Christmas, happy New York
Author
Bart Stouten
Language
Dutch
Publisher
Leuven: P, 2006
54 p.
ISBN
90-77757-47-3 9789077757475

Availability in Flemish libraries

More than 9 times in Flemish libraries

Reviews

Bart Stouten is als dichter een buitenbeentje. Sedert zijn opgemerkte debuut Sapporo blues (2002) schrijft hij doelbewust een sterk kosmopolitische poëzie. In tegenstelling tot andere dichters, die zich vaak beperken tot hun eigen omgeving of zelfs hun eigen binnenwereld, schrijft Stouten een soort van permanent reisdagboek dat zich beurtelings afspeelt in het Westen (de Verenigde Staten) en in het Oosten (ditmaal Israel en Japan). Daardoor komt in deze verzen een ontmoeting tot stand tussen uiteenlopende werelden, die met verbazing, sympathie en een sterk inlevingsvermogen wordt opgeroepen. Tegelijk is er ook plaats voor kritische bevindingen, ook met betrekking tot de bekrompenheid van ons kleine bewustzijn. Naast die ruimtelijke expansie is er in deze gedichten ook aandacht voor een historische en artistieke dimensie. Voortdurend duiken verwijzingen op naar ons erfgoed, en naar de wijze waarop mensen mee bepaald worden door de kunstwerken uit het verleden; hier laat Stouten …Read more
Bart Stouten schrijft sinds zijn opmerkelijke debuut Sapporo blues (2002) een sterk kosmopolitische poëzie, in de vorm van een soort permanent reisdagboek dat zich beurtelings afspeelt in het Westen (de Verenigde Staten) en het Oosten (ditmaal Israël en Japan). Daardoor ontstaat een ontmoeting tussen erg verschillende werelden, die gekenmerkt wordt door zowel verbazing als inlevingsvermogen en sympathie. Daarnaast is er ook veel aandacht voor een historische en artistieke dimensie, en spelen bv. het erfgoed en de muziek een belangrijke rol. Dat die weidse ideeën zich niet in een strakke lyrische vorm laten vatten, spreekt bijna voor zich. De dichter hanteert dan ook een losse en soms vertellende structuur. Hoewel de gedichten erg vlot lezen en suggestief zijn, missen ze ook concentratie en de structurele samenhang van de verzen is soms zwak. Stouten lijkt in zijn gedichten vooral zijn omzwervingen en gedachten in kaart te willen brengen en te registreren. Van iemand met dichterlijke a…Read more