Book
Dutch

Op zoek naar een mens : Lokien en wij

Bart Vervaeck (author)
+1
Op zoek naar een mens : Lokien en wij
×
Op zoek naar een mens : Lokien en wij Op zoek naar een mens : Lokien en wij

Op zoek naar een mens : Lokien en wij

Leesgids bij de elfdelige romancyclus rond de figuur van Lokien van de Nederlandse schrijver Sybren Polet (1924- ).
Title
Op zoek naar een mens : Lokien en wij
Author
Bart Vervaeck
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2008
159 p.
ISBN
9789028422797
Placing suggestion
Nederlands 855.6 (SISO) Schrijvers ; Schrijvers (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 6 times in Flemish libraries

Reviews

In bijna een halve eeuw heeft Sybren Polet een cyclus van elf verhalende prozaboeken geschreven met als hoofdpersonage een veranderlijk mens, Lokien. Sinds 1961 zijn de tijdgeest en het literaire verwachtingspatroon sterk gewijzigd. De onproblematisch 'realistische' vertelling heeft het bijna overal weer voor het zeggen, maar dat betekent niet dat Polets boeken niet leesbaar zouden zijn. Van 'ander' of 'experimenteel' proza spreekt echter niemand nog, en misschien biedt dat juist, buiten alle vooroordelen of etiketteren om, een nieuwe kans voor Polets fascinerende boeken. Bart Vervaeck onderneemt met dit boek een poging om de lezer over de drempel te helpen, al wil hij die drempel nergens betuttelend verlagen. Al in de vroege kritiek is de Lokien-figuur vergeleken met een moderne 'Elckerlijc', iemand waarin iedereen zich kan herkennen. Deze identificatiemogelijkheid is het uitgangspunt. Wat moet je doen om een Lokien te worden? Hoe leeft men het leven van een romanpersonage? Daarvoor …Read more
Bart Vervaeck, hoogleraar te Gent, presenteert een zeer leesbare en boeiende handleiding over de elfdelige Lokiencyclus van Sybren Polet (1924). In zijn inleiding verwerpt Vervaeck de opvatting dat Polets experimentele romans duister en ingewikkeld zouden zijn. Hij vindt ze juist uiterst leesbaar, spannend, humoristisch, verrassend en bovendien herkenbaar: Lokiens wereld is onze wereld en Lokien is de (unieke!) mens zelf. In zijn tweede hoofdstuk toont Vervaeck het ‘Leven als Lokien’, de centrale idee van de verandering, het optreden van figuren in telkens nieuwe omgevingen, die dubbelgangers, antipoden, afsplitsingen of wensdromen van Lokien zijn. In hoofdstuk drie behandelt Vervaeck de vier dimensies van Lokien, o.a. de collagetechniek, de vermenging van allerlei genres en stijlen. In ‘De receptie van Lokien’ noemt Vervaeck de aanvankelijk zeer gemengde gevoelens waarmee Polets romans worden onthaald, die hij o.a. verklaart uit een te grote behoefte aan verklaring. Tot slot geeft hi…Read more