Book
Dutch

Schaduwwerk

Bart Vonck (author)
Title
Schaduwwerk
Author
Bart Vonck
Language
Dutch
Publisher
Leuven: P, 2006
63 p.
ISBN
90-77757-36-8

Availability in Flemish libraries

Reviews

Bart Vonck is bekend als vertaler van Spaanstalige poëzie en brengt sporadisch eigen werk uit. Misschien kan de titel van deze nieuwe bundel wel biografisch worden geduid: de dichter als een soort schaduwschrijver die achter de vertaler schuilgaat. De invloed van anderen is onontkoombaar, wat Vonck trouwens onderstreept in zijn aantekeningen. Tegelijk schrijft hij doelbewust vanuit een schaduwpositie en staat hij als spreker zelden of nooit centraal in de tekst. Dat zijdelingse perspectief leidt bij uitstek tot een unheimliche, bevreemdende en vaak zelfs verontrustende lyriek. Als een soort van cynische ziener ontmaskert de dichter wat hij waarneemt. Daarbij gaat het niet enkel om de analyse van de breekbaarheid en de eindigheid inherent aan het bestaan, maar ook om maatschappelijke wantoestanden en problemen die scherp aan de kaak worden gesteld. Bovenal blijft Vonck echter een dichter, iemand die zijn toevlucht neemt tot indrukken en vooral beelden. Deze bundel bevat een aantal ster…Read more