Book
Dutch

Geen kinderspel : een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen

Geen kinderspel : een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen

Deze studie neemt de onvrede van de pedagogische praxis omtrent de toenemende invloeden van de commercialisering op de leefwereld van kinderen als vertrekpunt. De aversie van de pedagogische praxis tegenover de 'commercie' is intrigerend. Vandaar dat onderhavig werk probeert deze aversie te ontrafelen. Wat zijn de belangrijkste argumenten contra een commercialisering van de kinderleefwereld en wat
Title
Geen kinderspel : een pedagogische analyse van de vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen
Author
Bruno Vanobbergen
Language
Dutch
Publisher
Gent: Academia Press, 2003
IV, 212 p.
ISBN
90-382-0519-8 (paperback)
Placing suggestion
432.1 (SISO) Kinderen (ZIZO)