Book
Dutch

Het beheer van de wereld : de politieke haalbaarheid van mondiale publieke goederen

Carl Devos (author), Dries Lesage (author), Jan Orbie (author)

Het beheer van de wereld : de politieke haalbaarheid van mondiale publieke goederen

In series:
Demokritos; 2006,1
Bundel studies.
Title
Het beheer van de wereld : de politieke haalbaarheid van mondiale publieke goederen / Carl Devos, Dries Lesage, Jan Orbie ... [et al.]
Author
Carl Devos Dries Lesage Jan Orbie
Language
Dutch
Publisher
Gent: Academia Press, 2006
I, 231 p.
ISBN
90-382-0896-0
Placing suggestion
339 (SISO)

Availability in Flemish libraries

More than 3 times in Flemish libraries

Reviews

De mensheid kampt vandaag met reusachtige problemen: oorlog, armoede, klimaatwijziging, terrorisme, noem maar op. Dit ondergraaft de levenskwaliteit van talloze miljoenen mensen. Er moet dringend worden ingegrepen. Daarover zijn al massa's rapporten en kritische beschouwingen geschreven, maar de hamvraag is wat er moet gebeuren en vooral of er wereldwijd voldoende politieke draagkracht voor bestaat. Onder de redactie van Dries Lesage publiceert de Onderzoeksgroep Global Governance van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent een indringende studie over deze thematiek. Ze wil niet de zoveelste in rij zijn die alleen maar jammerklachten en pessimistische beschrijvingen brengt. Origineel aan dit werk is de focus die gericht wordt op de politieke haalbaarheid van politieke mondiale goederen. Politieke haalbaarheid, is niet alleen een kwestie van technische haalbaarheid maar gaat ook over ethische keuzes die door burgers en politici gemaakt worden over de ultieme vraag …Read more
De Onderzoeksgroep Global Governance van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent publiceert een indringende studie over globale problemen. Origineel is de focus op de politieke haalbaarheid van 'politieke mondiale goederen' zoals veiligheid, sociale grondrechten, ontwikkelingsfinanciering, rechtvaardige fiscaliteit, gezondheid, milieubescherming. Elk hoofdstuk wordt opgebouwd volgens eenzelfde helder schema: wenselijkheid, knelpunten (hinderpalen) en politieke haalbaarheid. De verschillende bijdragen gaan uit van actuele informatie op wereldschaal. Erg verhelderend en bemoedigend is ook het hoofdstuk over de rol van Europa. Dit boek kan gelezen worden als een poging om politieke strategieën te ontwikkelen om het dynamische potentieel binnen de huidige krachtsverhoudingen te activeren en zo het politieke draagvlak te verruimen. Het is niet alleen nuttig voor studenten in de politieke wetenschappen, maar ook voor politici en civiele organisaties. De auteurs geven vo…Read more

Suggestions