Book
Dutch

Ménage à trois : quo vadis Belgica

Carl Devos (editor)

Ménage à trois : quo vadis Belgica

Congresbijdragen over de toekomst van de Belgische federale staatsinrichting en politiek.
Title
Ménage à trois : quo vadis Belgica / red. Carl Devos
Editor
Carl Devos
Language
Dutch
Publisher
Gent: Academia Press, 2006
II, 273 p.
ISBN
90-382-0889-8
Placing suggestion
332 (SISO) Politiek in België ; Politiek in België (ZIZO)

Availability in Flemish libraries

More than 2 times in Flemish libraries

Reviews

Op 21 november 2005 debatteerden journalisten, politicologen en politici op een studiedag over de vraag waar het met de toekomst van ons land en met ons federale model naartoe gaat. De neerslag daarvan vind je in dit aantrekkelijke congresboek. In een uiterst interessante inleiding houdt de Gentse politicoloog en opiniemaker Carl Devos een warm pleidooi voor meer bevruchting tussen het academische en politieke milieu: "Wetenschappers dragen volgens ons een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij die hun werk mogelijk maakt [...] Ze moeten vragen stellen waar anderen alleen antwoorden zien, agenderen wat voor sommigen ondenkbaar of misschien vervelend is". Devos licht vervolgens toe waarom een discussie over de toekomst van ons land zo acuut is. De vijf staatshervormingen sinds 1970 vertonen een groot 'sui generis'-gehalte, wat "heeft geleid tot een constructie in de typisch Belgische 'kotteriestijl', gekenmerkt door een grenzeloze, aan het zicht onttrokken, doolhofa…Read more
Waar in het eerste congres en boek 'Ménage à trois' (2004)* de verhouding tussen pers, politiek en politicologie onder de loep werd genoemd, was het tweede congres (op 21 november 2005) gewijd aan de toekomst van het Belgische federale model. Opnieuw werd het een toegankelijk en succesvol congres/boek. Dit initiatief van de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent slaagt in wat het wil bevorderen: meer bevruchting tussen het academische en politieke milieu. Bekende politici, journalisten en politicologen buigen zich over de ingewikkelde en problematische structuur van het federale stelsel. Ze herhalen veelal hun bekende standpunten en spreken zich niet echt uit over de toekomst, maar het feit dat ze hier mooi geordend in een strakke regie zijn samengebracht, vormt ongetwijfeld een meerwaarde. Vooral jonge onderzoekers als Dave Sinardet, Sofie Staelraeve en Kristof Steyvers vallen op door originele, gedurfde bijdragen. Een Waalse bijdrage ontbreekt jammer genoeg, net a…Read more